OLAF: Nejvíce odhalených finančních podvodů má Bulharsko a Itálie, Česko se řadí k průměru

zdroj: FreeDigitalPhotos.net.

K zemím, v nichž v minulém roce probíhal největší počet vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), který dohlíží na finanční a ekonomické zájmy Unie, patří podle nejnovější studie představené včera (19. října) Bulharsko a Itálie. Česká republika je na průměru.

Hlavním posláním Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) je chránit finanční a ekonomické zájmy Evropské unie. Jeho zaměstnanci proto mají v denním popisu práce vyšetřování finančních podvodů, případů korupce či jiných závažných pochybení pracovníků evropských institucí, která by mohla mít závažný dopad na rozpočet EU.

V minulém roce úřad vedl celkem 419 vyšetřování, z čehož 81 probíhalo na území Bulharska a 41 v Itálii, jedné ze zakládajících zemí EU.

Třetí příčka žebříčku patří Belgii, v níž OLAF vedl 37 vyšetřování. Důvodem, proč se v této zemi podvodům daří, je fakt, že hlavní město Brusel je sídlem většiny institucí EU.

Podle zprávy, kterou úřad zveřejnil včera, se největší počet vyšetřování týkal právě unijních institucí (139), na druhém místě skončil zemědělský sektor (117). Podvody se objevují také v oblasti strukturálních fondů, vnější pomoci, obchodu nebo celní politiky.

Díky vyšetřování se podařilo vrátit zpět celkem 68 milion eur, nejvíce pak z oblasti strukturálních fondů a zemědělství. Na základě výsledků vyšetřování vedeného OLAFem bylo odsouzeno několik pachatelů, kteří dohromady stráví ve vězení 125 let. Výše finančních pokut se vyšplhala k téměř 1,47 miliardám eur.

A jak je na tom s finančními podvody s evropskými penězi Česká republika? Zatímco z výsledků nedávného průzkumu britské agentury Centre for Retail Research vyplynulo, že Česko je zemí, v níž se nejvíce krade v obchodech, s finančními podvody je na tom o něco lépe. S desítkou vyšetřování na kontě patří k evropskému průměru.

Nejméně podvodů pak bylo odhaleno v Estonsku či Finsku (1) nebo na Kypru (3). Jedinou zemí, která z hodnocení vyšla s čistým štítem, je Dánsko.