Nová rekordní pokuta pro Microsoft

Neelie Kroes, komisařka pro hospodářskou soutěž; zdroj: Evropská komise

Evropská komise včera rozhodla o udělení další pokuty softwarovému gigantu Microsoft za to, že nerespektoval její dřívější rozhodnutí z roku 2004 a za zpřístupnění dokumentace ke svým produktům si účtoval neuměřeně vysoké licenční poplatky. Microsoft má nyní zaplatit 899 milionů eur.

Microsoft je podle komisařky pro hospodářskou soutěž Neelie Kroes od doby zahájení evropské integrace jedinou společností, kterou Komise musela pokutovat za to, že nevyhověla jejímu předchozímu rozhodnutí.

Podle rozhodnutí z roku 2004 zneužila firma Microsoft svého téměř monopolního postavení na trhu s operačními systémy pro osobní počítače k omezení hospodářské soutěže na trhu s operačními systémy pro tzv. work group servery. Tyto operační systémy fungují na centrálních síťových počítačích a poskytují uživatelům kancelářské služby jako je například sdílení tiskáren, zabezpečení, nastavení pro více uživatelů, apod.

Vzhledem k tomu, že konkurenti Microsoftu neměli k dispozici úplné informace o zdrojových kódech jejích operačních systémů, nebyli schopni dostatečně rychle vytvářet softwarové produkty, které by v těchto systémech fungovaly stejně hladce jako v systémech konkurentů.

Rozhodnutím Evropské komise z roku 2004 měl Microsoft za úkol zpřístupnit konkurenci dokumentaci ke svým operačním systémům za „přiměřenou cenu“ tak, aby mohla vyvíjet produkty, které by byly se systémy Microsoftu plně kompatibilní. Firma navíc dostala pokutu ve výši 497 milionů eur.

Firma na základě uvedeného rozhodnutí svou dokumentaci sice zpřístupnila, ale účtovala si poté licenční poplatky v rozsahu 3,87% z příjmu z prodeje produktu vytvořeného držitelem licence a v rozsahu 2,85% za licenci za poskytnutí přístupu k tajným informacím o interoperabilitě. Zároveň se Microsoft proti rozhodnutí Komise odvolal u Evropského soudního dvora.

Evropská komise v květnu 2007 vyjádřila pochybnosti, zda jsou poplatky, které si firma za poskytování licencí účtuje, přiměřené. Microsoft na to zareagoval snížením licenčních poplatků na 0,7%, resp. 0,5% pro firmy ze zemí, které jsou členy Evropského hospodářského prostoru, ale ostatním zemím i nadále účtoval zvýšené sazby.

V září 2007 dal ovšem Evropský soudní dvůr za pravdu Evropské komisi a ta 22. října oznámila, že Microsoft k tomuto dni provedl zásadní změny, které byly předmětem sporu s Komisí. Firma si od tohoto data účtuje jednorázový poplatek za zpřístupnění informací ke svým operačním systémům ve výši 10.000 eur. Poplatek za využití celosvětového patentu poklesl na 0,4% a firma se zavázala, že po výrobcích softwaru, který není určen pro komerční využití, nebude účtovat žádný licenční poplatek.

Včerejší rozhodnutí Evropské komise se vztahuje na období od vynesení rozhodnutí v březnu 2004 až do 22. října 2007. Jak potvrdil i rozsudek Evropského soudního dvora ze září 2007, Microsoft v uvedeném období pokračoval v praktikách, které byly v rozporu s rozhodnutím Evropské komise z roku 2004. Evropská komise se proto rozhodla udělit firmě rekordní pokutu ve výši 899 milionů eur.

Komisařka pro hospodářskou soutěž Neelie Kroes včera uvedla, že věří, že rozhodnutí uzavře „černou kapitolu“ za neplněním rozhodnutí z roku 2004 ze strany Microsoftu. Komisařka doufá, že Microsoft bude i do budoucna jednat podle principů, které potvrdil soud první instance.

Microsoft minulý týden oznámil, že zpřístupní technickou dokumentaci o některých svých klíčových produktech včetně operačního systému Windows tak, aby jim mohli ostatní výrobci softwaru přizpůsobit své produkty.

„V minulém týdnu jsme našimi novými principy pro interoperabilitu a specifickými opatřeními vedoucími k větší otevřenosti našich produktů dali najevo, že se chceme zaměřit na kroky, které situaci do budoucna vylepší,“ uvedla firma ve svém prohlášení.

Pokuty se podle firmy týkají minulých sporů, které jsou již vyřešeny. Microsoft se chce nyní podle prohlášení dívat raději do budoucna.