Nezaměstnanost v roce 2010 dále poroste, píše se ve zprávě EU

Nezaměstnanost v EU poroste i v příštím roce spolu s tím, jak vlády pomalu upouští od svých protikrizových opatření na podporu zaměstnanosti, píše ve své zprávě Eurofound (Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek).

Ačkoliv od začátku hospodářské krize nezaměstnanost v Evropě prudce vzrostla, nebýt krátkodobých opatření vlád na podporu zaměstnanosti, bylo by nezaměstnaných ještě mnohem více.

Podle dnes (4. listopadu) vydané zprávy Eurofoundu o restrukturalizaci průmyslu, lze na základě zkušeností z minulých období recese předvídat, že se situace na trhu práce bude v roce 2010 nadále zhoršovat.

Spolu s tím, jak velké ekonomiky pomalu vystupují z hospodářské krize, budou jejich vlády v příštích měsících postupně odstraňovat svá dočasná opatření na podporu zaměstnanosti.

Francie a Německo již recesi překonaly a Velká Británie je bude v příštím roce zřejmě následovat. Návrat k hospodářskému růstu nicméně nebude spojen s růstem zaměstnanosti, upozorňuje Eurofound.

K výraznému nárůstu nezaměstnanosti došlo od konce druhého čtvrtletí roku 2008 zejména ve výrobním a zpracovatelském sektoru. Více lidí přišlo o práci také v důsledku úpadku firem.

Podpora tradičních odvětví

V době krize zavedly společnosti, často s podporou vlád, řadu různých opatření. Ta by ale podle Eurofoundu měla být zacílena především na „zelená“ a technologicky vyspělá odvětví. Podpora zaměstnanosti v těchto odvětvích se jim totiž prý vyplatí z dlouhodobého hlediska.

Ve snaze zachovat pracovní místa, reagovaly velké společnosti na krizi různě – např. zavedením kratšího pracovního týdne, nucenými dovolenými nebo dočasným zastavením výroby. Mzdy se v některých odvětvích propadly o 10-20 % a časté jsou i dřívější odchody do důchodu.

Podporování zastaralých odvětví nicméně Evropu na budoucnost nepřipraví, píše se ve zprávě. Pomoc velkým společnostem z tradičních a upadajících odvětví by měla být podmíněna jejich restrukturalizací. Zároveň je potřeba inovativním podnikům zajistit snazší přístup k financím, upozorňuje Eurofound.

Eurofound ve své zprávě také vyzývá členské země, aby více přispěly k zviditelnění Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (tzv. globalizačního fondu, EGF), jehož cílem je na napomáhat podnikatelským subjektům (resp. jejich pracovníkům) v případech, kdy se dostaly do existenčních problémů v důsledku globalizace.

K růstu nezaměstnanosti v důsledku ekonomické krize došlo i v České republice. Podle nejnovějších údajů Českého statistického úřadu míra nezaměstnanosti ve třetím čtvrtletí letošního roku meziročně stoupla na 7,4 %.

Také v České republice by měla nezaměstnanost růst i v příštím roce. Přesto podle nedávno vydané zprávy Evropské komise, v níž předpovídá ekonomický vývoj v jednotlivých členských zemích a v celé EU, by si Česko v následujících dvou letech mělo podržet jednu z nejnižších nezaměstnaností v EU.