Berlín ustoupil, banky získají přístup k záchranným fondům

Zdroj: The Council of the European Union.

Podle dohody, ke které státníci zemí eurozóny dospěli včera v pozdních nočních hodinách, budou moci banky zemí, které dodržují rozpočtovou disciplínu, čerpat pomoc ze záchranných fondů EFSF a ESM přímo. Politici položili také základ k bankovní unii – dohled nad bankami bude vykonávat systém v čele s Evropskou centrální bankou.

Vrcholní politici zemí eurozóny se včera shodli mimo jiné na tom, že záchranné fondy eurozóny EFSF a ESM budou zadlužené země platící eurem moci využít na podporu svých vládních dluhopisů na finančních trzích.

Španělsko a Itálie budou moci využít prostředky ze záchranných fondů na nákup svých vládních obligací. Peníze z fondů budou moci také přímo použít na rekapitalizaci svých bank. Německá kancléřka Angela Merkel nakonec souhlasila i s tím, že se půjčka pro banky nebude započítávat do schodku veřejných financí.

Banky ale nebudou moci získat pomoc jen tak. Fondy budou moci bankám poskytnout přímou podporu, pouze pokud bude vláda dané země plnit rozpočtové stropy dohodnuté v Bruselu.

„Možnosti, aby země, které se dobře chovají, mohly využívat nástroje finanční stability k uklidnění trhů a na obnovu určité stability některých vládních dluhopisů, jsme otevřeni,“ uvedl na tiskové konferenci, která se po jednání evropských politiků konala až v půl páté ráno předseda Evropské rady Herman Van Rompuy.

Španělsko a Itálie během včerejšího jednání evropských špiček nedaly souhlas ke schválení balíčku prorůstových opatření ve výši 120 miliard euro (EurActiv 29.6.2012). Snažily se tím vyvinout tlak na ostatní země a získat podporu pro opatření, která jim mohou pomoci snížit náklady na financování státního dluhu.

Francouzský prezident François Hollande již dříve potvrdil, že Itálie a Španělsko svůj souhlas s prorůstovým paktem podmínily dohodou o krátkodobých opatřeních, která by stabilizovala trh. Dodal ale, že dohodu očekává během dnešního dne.

„Každý musí vyvinout nějaké úsilí, abychom trhy přesvědčili, že opatření jsou a musí být účinná,“ řekl Hollande na tiskové konferenci. „Všichni potřebujeme, aby se úrokové sazby Itálie a Španělska snížily a aby došlo k rekapitalizaci španělských bank, neboť to přinese úlevu celé eurozóně.“

Bankovní dohled

S dohodou o využití evropských záchranných fondů pro postižené banky souvisí i další dohoda, kterou se politikům včera podařilo uzavřít. Státníci včera odsouhlasili, že dojde ke vzniku společného dohledu nad fungováním evropských bank (EurActiv 28.6.2012).

Podle Van Rompuyho by měl mechanismus dohledu, ve kterém bude ústřední roli hrát Evropská centrální banka, vzniknout do konce letošního roku. Měl by se tak rozetnout „začarovaný kruh“ mezi bankami a vládami, kdy problémy jedněch prohlubují potíže druhých.

(EurActiv/Reuters)