Německo chce kvůli bankovní unii změnit Lisabonskou smlouvu

Wolfgang Schäuble, německý ministr financí; zdroj: Rada EU.

Podle německého ministra financí Wolfganga Schäubleho bude vytvoření bankovní unie vyžadovat změny ve Smlouvách EU. Požadavek na úpravu primárního práva může přitom pozdržet plán na zavedení společných bankovních pravidel, která by měla přispět ke stabilitě eurozóny.

Německý ministr financí Wolfgang Schäuble po víkendovém neformálním jednání Eurogroup prohlásil, že aby mohla být zavedena společná pravidla pro ozdravení a restrukturalizaci bank, jež tvoří jeden z pilířů plánované bankovní unie (EurActiv 12.4.2013), musí se změnit Lisabonská smlouva. 

„Bankovní unie má smysl, pouze pokud budeme mít pravidla pro ozdravení a restrukturalizaci bank. Pokud k tomu ale chceme vytvořit evropské instituce, je nutné změnit Smlouvy,“ řekl Schäuble. 

Změny v Lisabonské smlouvě

Plán na vytvoření bankovní unie, která by měla zajistit, že zranitelné země nebudou čelit finančním problémům osamoceně, je jedním z kroků k hlubší integraci zemí eurozóny. Cílem je stabilizovat euro a zamezit tomu, aby se peníze daňových poplatníků v budoucnu musely znovu použít na záchranu bank.

„Na zpochybnitelném právním základu nebudeme schopni učinit žádné kroky,“ sdělil německý ministr novinářům. „Proto je také důležité, abychom upevnili síť národních restrukturalizačních fondů a autorit,“ dodal. 

Prvním krokem k zavedení bankovní unie je vytvoření společného bankovní dohledu. Ten by od července 2014 měla mít na starosti Evropská centrální banka (ECB). Potom by mělo následovat ukotvení společného systému na řešení bankovních problémů. Systém by měl sloužit v postupu při uzavírání případně zachraňování bank. Posledním prvkem bankovní unie má být společné schéma pojištění vkladů.

Německo se obává, že nová dohlížecí role ECB by mohla ohrozit její nezávislou monetární politiku. V pátek proto němečtí představitelé přesvědčovali ostatní země eurozóny, aby podepsaly politickou deklaraci, ve které se zavážou k budoucím změnám Smluv. Ty budou podle Schäubleho nutné také pro fungování systému na řešení bankovních krizí.

Změnit Lisabonskou smlouvu může být velmi komplikovaným procesem, protože je k tomu zapotřebí ratifikace ve všech členských státech. V některých zemích je přitom ratifikace podmíněna referendem.

Problém by tak mohl vzniknout například ve Velké Británii, kde sílí euroskepticismus a otevřeně se mluví o možném opuštění projektu evropské integrace. 

Schäuble má ohledně bankovní unie pochybnosti již delší dobu. Z Evropského stabilizačního mechanismu (ESM) by totiž mohla být poskytována přímá asistence bankám v potížích. Podle německého ministra by banky v případě krize měly nejdříve samy vložit nový kapitál a až poté by bylo možné získat finanční pomoc z ESM. Schäuble nesouhlasí ani se společným systémem pojištění vkladů.