Návrhy EU pro retailové bankovnictví se dočkaly rozpačitého přijetí

Evropská komise, Parlament a odvětví se přou, jakým způsobem zlepšit ochranu spotřebitele a spotřebitelský výběr v oblasti finančních služeb. Na tuto skutečnost poukázala rozsáhlá konzultace se zájmovými skupinami.

Souvislosti:

Ve své Zelené knize přijaté 30. dubna Komise zveřejnila své „překlenovací cíle“ otevřít trh retailových finančních služeb větší konkurenci a poskytnout spotřebitelům větší výběr, konkurenční ceny a lepší ochranu.

Veřejná diskuse, která následovala po uveřejnění Zelené knihy, se zaměřila na finanční produkty, které spotřebitelé běžně kupují, jako jsou bankovní účty, půjčky, hypotéky, investice a pojištění.

Konzultace Komise je založena na závěrech zveřejněných v Bílé knize o finančních službách z roku 2005, na výsledcích průzkumu provedeného v retailovém bankovním sektoru a prozatímní zprávě o pojištění podniků, která byla vypracována v průběhu letošního roku.

Témata:
Názory na to, jak nejlépe uspokojit zájmy spotřebitelů, se během veřejného slyšení k Zelené knize o detailových finančních službách, které se včera konalo v Bruselu, značně rozcházely.
Během prezentace závěrů konzultace uvedl Generální ředitel pro vnitřní trh a služby Jörgen Holmquist, že došlo k „všeobecné shodě na tom, že retailové finanční služby zůstanou lokální“, neboť přeshraniční služby představují pouze 1% činností bank. Přesto uvedl: „Chceme spotřebitelům usnadnit život.“

Holmquist řekl, že odlišná pravidla na ochranu spotřebitele jsou vnímána jako nejzásadnější překážka a zdůraznil, že je potřeba je harmonizovat. Sdružení spotřebitelů se ovšem proti maximální harmonizaci postavily, neboť se obávají, že by vedla k celkovému snížení úrovně ochrany spotřebitelů.

Podle Komise konzultace ukázala, že existuje shoda nad nutností vzdělání a gramotnosti spotřebitelů, avšak během slyšení vyšlo najevo, že existují odlišné pohledy na to jakým způsobem by toho mělo být dosaženo. Zástupci odvětví argumentovali tím, že je mnohem důležitější prezentovat cílené informace než spotřebitele zahlcovat hromadami papírů.

Stanoviska:

Socialistická poslankyně a parlamentní zpravodajka k Akčnímu plánu finančních služeb (FSAP) Ieke van den Burg uvedla, že Parlament je „k otevření trhu s retailovými bankovními službami daleko skeptičtější“. Upozornila, že Komise by „neměla jednoduše nahrazovat národní tradice ochrany spotřebitelů jednotným přístupem“ a dodala, že „přeshraniční přístup není sám o sobě cílem“. Van den Burg obhajovala „rozhodnější a cílenější“ přístup namísto „maximální harmonizace“.

Matthias Bauer z Raiffeisen Capital Management (RCM) a předseda Evropské asociace fondů a asset managementu (EFAMA) uvedl, že k tomu aby byla zajištěna vyšší ochrana spotřebitelů je zapotřebí, aby šlo o informace na úrovni, které by zároveň byly srozumitelně formulovány.

Zástupce sdružení spotřebitelů FAIDER Guillaume Prache uvedl, že k tomu, aby spotřebitelé mohli porovnávat nabídky napříč Evropou by bylo zapotřebí, aby měly stejný formát. Zdůraznil také, že existuje „zjevný konflikt zájmů“, kdy poskytovatelé retailových finančních služeb mají také poskytovat rady spotřebitelům.

Další kroky:

  • Výsledky konzultace budou součástí Revize jednotného trhu, která má být zveřejněna na podzim.
  • Komise se v listopadu chystá zveřejnit sdělení o vzdělávání v oblasti financí.