Ministři financí zvolili mírnější postup vůči hedge fondům

Členské státy se vyjádřily ve prospěch dodržování dobrovolných pravidel a samoregulace v odvětví hedge fondů. Na svém včerejším jednání ministři ustoupili od původního plánu na přísnější regulaci.

Souvislosti:

Otázka zda regulovat hedge fondy se ocitla na pořadu jednání během posledních měsíců německého předsednictví EU a G8. Ministři financí EU vyzvali odvětví hedge fondů, aby se dobrovolně zavázalo, že bude zlepšovat svou transparentnost. Německé předsednictví naproti tomu vyzvalo k vytvoření kodexu chování.

Komise ovšem dosud tvrdila, že se neprokázala oprávněnost dodatečné regulace na evropské úrovni.

Hedge fondy jsou fondy, které se různými finančními operacemi snaží zajistit proti ztrátě a teoreticky jsou tak schopné dosahovat zisku jak při poklesu, tak při růstu cen na finančních trzích. Ve Spojených státech jsou z větší části neregulované, neboť pečují o sofistikované investory. Ti musí být pro účast ve fondu akreditovaní – to znamená, že musí vydělávat určitý objem peněz ročně, musí mít čisté jmění alespoň 1 milion dolarů a musí mít značné investiční znalosti. Podle internetového slovníku Investopedia lze hedge fondy považovat za „investiční fondy pro extrémně bohaté“.

Témata:

Ministři financí se vyjádřili pro „nepřímý dohled“ nad hedge fondy a na svém včerejším setkání podpořili vytvoření dobrovolného kodexu chování.

Německý ministr financí Peer Steinbrück po setkání uvedl: „Pokud jde o dobrovolný kodex, který si hedge fondy samy vytvoří, nemyslím si, že by někdo naznačoval, že nejde o žádoucí cíl, přestože bychom se mohli o určitých detailech dohadovat.“ Tento odlehčený přístup k regulaci předjímá „pečlivý dohled na to, jak se úvěrové instituce vystavují riziku plynoucímu z hedge fondů a pokrok při zlepšování vnitřních systémů řízení rizika“, uvedl Steinbrück.

Členské státy zdůraznily význam „signifikantního“ příspěvku hedge fondů k efektivitě finančního systému. Zároveň ale připustily, že existují „potenciální systémová a provozní rizika“ a vyzvaly věřitele a investory k obezřetnosti.

Ve stejný den přijali ministři financí závěry bílé knihy Komise o investičních fondech a dohodli se na vytvoření dodatků k rámci jednotného vnitřního trhu pro investiční fondy, tj. směrnici o investičních službách (směrnice UCITS).

Stanoviska:

Komisař pro vnitřní trh Charlie McCreevy zdůraznil: „Budu usilovat o to, aby odvětví (hedge fondů) přijalo dobrovolný kodex chování“ a dodal: „V této fázi není podle mého zapotřebí, aby se Společenství v této oblasti ujímalo iniciativy. Důvod se prozatím neukázal jako opodstatněný.“

Německý ministr financí Peer Steinbrück uvedl: „Všichni se shodneme, že regulační přístup je špatný, proto jsme se rozhodli zvolit nepřímý přístup, o němž všichni říkají, že je správný.“

„Objem prostředků, s nimiž hedge fondy hospodaří exponenciálně narůstá. Nejsou to jen odborníci, ale také guvernéři bank, kdo se obávají, co se stane s „pákovým efektem“ v případě poklesu či v případě změn úrokové míry. Odborníci na finanční trhy si kladou tyto otázky a manažeři hedge fondů si je začínají klást také.“

Další kroky:

18.-19.května 2007 budou ministři států G8 diskutovat transparentnost hedge fondů na svém setkání v Postupimi.