Ministři financí nepodpořili inovaci ve výběru DPH

Ecofin včera projednával změny v systému výběru daně z přidané hodnoty. Návrh měl za cíl změnit princip platby DPH za poskytování elektronických služeb přes hranice. Proti se postavilo Lucembursko, Portugalsko a Německo.

Souvislosti:

Ministři financí včera nedosáhli jednomyslné shody v otázce výběru DPH u firem, zabývajících se elektronickým obchodováním. V současné době jsou poskytovatelé těchto služeb plátci DPH v zemi, kde sídlí. Podle Evropské komise je však zapotřebí systém změnit, neboť je zastaralý a neodpovídá rozvoji obchodu s elektronickými službami.

I když dodavatel i spotřebitel často pochází ze stejné země, v uplynulých letech, v souvislosti s rozšířením elektronických plateb, se firmy, které poskytují služby v elektronické formě (telekomunikace, internet, placené televizní kanály), začaly stěhovat do zemí, v nichž jsou daně nejnižší. To má samozřejmě negativní vliv na daňové příjmy těch zemí, v nichž je sazba DPH u těchto služeb vyšší.

Návrh, který byl včera na pořadu jednání Ecofinu proto počítal s tím, že elektronické služby nebudou nadále vystaveny DPH v zemi, kde sídlí, ale v zemi kde dochází k prodeji. Takový systém se v EU uplatňuje v případě ostatního zboží a služeb, které nejsou poskytovány elektronicky.

Témata:

Proti návrhu se však postavilo Lucembursko, Portugalsko a Německo. Motivace Lucemburska i Portugalska jsou v zásadě stejné. Obě země, Lucembursko na svém území a Portugalsko na ostrově Madeira, uplatňují nízké daně a jsou proto cílem firem zabývajících se elektronickým poskytováním služeb. V Lucembursku, které uplatňuje minimální 15% DPH, našlo v uplynulých letech sídlo mnoho významných nadnárodních společností, jako například iTunes společnosti Apple, Amazon.com, AOL, eBay-Skype nebo Microsoft. Obdobná situace je i na Madeiře, která má díky výjimečným opatřením sazbu DPH dokonce nižší (13%) než stanovují pravidla EU.

Proti návrhu se postavilo také Německo, které tak protestovalo proti váhavosti EU zabývat se jeho plány na boj s daňovými úniky. Německo chce zavést systém tzv. „reverzních plateb“, kdy by při prodeji zboží do jiné členské země neplatil DPH dodavatel, ale spotřebitel. Tímto opatřením by mělo podle Německa dojít k omezení příležitostí falešných dodavatelů zcizit DPH.

László Kovács, komisař pro zdanění, je však k účinnosti tohoto návrhu v boji s podvodníky skeptický a navrhuje výběr DPH v zemi, kde má výrobce sídlo. Tento návrh jde však zcela proti dosavadní praxi a komisař pro něj bude jen těžko hledat podporu mezi ministry Pětadvacítky.

Více informací k Kovácsovu návrhu a problematice daňových úniků naleznete v článku: „Kovács chce způsob výběru DPH postavit na hlavu.“

Další kroky:

Ministři se shodli alespoň na tom, že stávající  pravidla pro poskytování elektornických služeb budou platit ještě do konce tohoto roku.