Mince bez svatozáře jsou cenzurou slovenských dějin, tvrdí europoslankyně

Zdroj: CreativeCommons.org

Pamětní euromince, kterými chce Slovensko připomenout výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, nebudou obsahovat svatozáře ani kříže na oděvech obou věrozvěstů. Podle slovenské europoslankyně se však Slovensko rozhodnutím odstranit tyto křesťanské symboly „podřizuje cenzuře svých vlastních dějin“. Článek vznikl ve spolupráci se slovenským EurActivem.

Národní banka Slovenska (NBS) naplánovala příští rok k příležitosti 1.150. výročí příchodu řeckých učenců Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu vydání pamětních mincí.

K jejich podobě se však musela vyjádřit Evropská komise a Rada EU. A právě prvně jmenované evropská instituce nesouhlasí s tím, aby byli věrozvěsti zpodobněni se svatozáří a kříži na oděvech. NBS se rozhodla požadavkům Komise vyhovět.

Podle slovenské europoslankyně Anny Záborské (EPP) se však Slovensko tímto krokem podřizuje cenzuře svých vlastních dějin. Poslankyně proto vyzývá NBS, aby svoje rozhodnutí revidovala.

„Soluňští bratři přinesli našim předkům hodnoty, které spojují Evropu dodnes. Byly to křesťanské hodnoty. Odstranit z jejich oděvů kříže a z hlav svatozáře je totéž, jako odstranit kříž z dómu svatého Martina v Bratislavě a přejmenovat tento korunovační chrám uherských králů a královen na ‘dóm Martina‘,“ prohlásila Záborská.

Podle této europoslankyně Unie v podobných příkladech zbytečně používá antidiskriminační legislativu EU. „Výsledkem je snaha o odstranění všeho, co je křesťanské, z veřejného života. Přitom to, co dnes Evropa nejvíce potřebuje, je solidarita vycházející z toho, co nás spojuje. A křesťanské dědictví je něco, co mají všechny evropské národy společné,“ dodala.

Negativně reagovala i Konference biskupů Slovenska (KBS). „Je to neúcta vůči vlastním dějinám,“ uvedl mluvčí KBS Jozef Kováčik.

Proti svatozáři je Komise i některé členské státy

Členské státy eurozóny mohou vydávat do oběhu určité množství pamětních mincí za předem daných podmínek. Ty se týkají jejich nominální hodnoty, objemu a také toho, že národní památný vzor musí mít vysokou hodnotu z národního či evropského hlediska, protože bude v oběhu na území celé eurozóny.

„Protože euromince obíhají v celé eurozóně, prvky jejich národního grafického zpracování podléhají všeobecným zájmům,“ uvádí pokyny Evropské komise upravující vydání pamětních mincí. Členský stát, který je vydává, musí o nových národních stranách mincí s dostatečným předstihem informovat a předložit jejich návrh Evropské komisi, která ověří, zda těmto pokynům odpovídají.

Každý členský stát používající euro může proti návrhu mince vznést námitku, pokud se domnívá, že vzor „vyvolá mezi občany nepříznivé reakce.“

Podle mluvčí NBS Petry Pauerové požádala o odstranění zmíněných symbolů ze slovenských mincí jak Evropská komise, tak i některé členské státy, a to „v rámci uplatňování principů náboženské neutrality.“ O které země šlo, však Pauerová neupřesnila.