Maďarsko přijde o část prostředků z fondů EU

Zdroj: CreativeCommons.org; autor: jeaneeem.

Podle informací slovenské redakce EurActivu Evropská komise ve středu (22. února) rozhodne o zmrazení části prostředků z Kohezního fondu, které si v tomto programovém období (2007-2013) může nárokovat Maďarsko. Důvodem je špatné hospodaření s veřejnými financemi a především pak nadměrný rozpočtový deficit.

Maďarsko se v proceduře při nadměrném deficitu (vyšší než 3 % HDP země) nachází již od roku svého vstupu do EU – tj. od roku 2004. Navzdory doporučením, které Budapešti v průběhu dalších let zaslaly unijní instituce, se maďarské vládě nepodařilo jej snížit. 

Evropská komise už neví, jak by vládní politiky přesvědčila, aby přijali nutné reformy a zlepšili hospodaření s veřejnými financemi, a proto se podle informací, které slovenskému EurActivu sdělily zdroje z Komise, rozhodla uchýlit k finančním sankcím. 

Ve středu se má sejít kolegium komisařů, které s největší pravděpodobností vyzve Radu EU, aby na základě článku 128 Smlouvy o fungování EU suspendovala část prostředků, které jsou v Kohezním fondu vyčleněny pro Maďarsko. Opatření by podle EurActiv.sk mělo začít platit 1. ledna 2013. 

Zpřísněná pravidla 

O tom, že Maďarsko pro nápravu nedostatků ve svých veřejných financích nedělá dost, se v Komisi hovořilo již v polovině ledna, kdy komisař pro hospodářskou a měnovou unii Olli Rehn Budapešť před odebráním časti evropských fondů varoval. 

Na stranu Komise se tehdy postavili i unijní ministři financí, kteří dali evropské exekutivě za pravdu v tom, že maďarská vláda nepřijala patřičná opatření, aby rozpočtový deficit stlačila pod kýžená 3 % HDP. 

I přesto, že se v loňském roce podařilo schodek maďarského rozpočtu pod tuto hranici snížit, podle Komise za to nemohly strukturální reformy, ale pouze jednorázové kroky. 

O zpřísnění pravidel pro dodržování rozpočtové kázně se v EU hovoří již několik let, ale ministři se na něm dohodli až teprve vloni na podzim (EurActiv 29.9.2011). Tzv. šestibalík (Six-pack), který zjednodušuje sankcionování hříšníků, začal platit v polovině prosince.