Litva chce přijmout euro v roce 2007

Litevská vláda včera podala žádost ke vstupu země do eurozóny v roce 2007. Učinila tak navzdory varování Komise, že se Litva potýká s vysokou inflací a neplní tak jedno z maastrichtských kritérií.

Litva oficiálně o vstup do eurozóny požádala 16. března 2006. Oficiální žádost následovala po dřívějších vyjádřeních litevského premiéra a prezidenta litevské centrální banky, že Litva splní všechny maastrichtská kritéria do ledna 2007, kdy by mělo dojít k zavedení eura. Litva je druhou zemí z nových členských států EU, která žádost o vstup do eurozóny podala. Už dříve tak učinilo Slovinsko. V roce 2007 chce společnou měnu zavést také Estonsko, oficiální žádost ale zatím nepodalo.

Evropská centrální banka (ECB) a Evropská komise se k žádostem Litvy a Slovinska vyjádří v květnu tohoto roku. Konečné rozhodnutí je v rukou ministrů financí členských zemí EU, kteří by se k této otázce měli vyjádřit v červenci.

Evropský komisař pro měnové otázky a ekonomiku Joaquín Almunia a prezident ECB Jean-Claude Trichet varovali představitele Litvy, že jejich žádost může být zamítnuta z důvodu vysoké míry inflace překračující 3%. Podle maastrichtského kritéria nesmí průměrná míra inflace překročit 1,5% míry inflace tří členských států, které mají nejnižší míru inflace. V současné době je to 2,6%.

Představitelé Litvy se domnívají, že inflace, která je nejnižší ze všech pobaltských zemí, bude vyvážena ekonomickým růstem Litvy, který činí více než 8% ročně, a stabilním spotřebitelskými cenami. Jedinou zemí, která plní všechna maastrichtská kritéria, je Slovinsko.