Letecký průmysl volá po globálním plánu pro „zelené“ lety

Letadlo (přistávající)

Zástupci všech sektorů leteckého průmyslu – výrobci, aerolinky, poskytovatelé letištních a navigačních služeb – společně vyzvali národní vlády, aby se na prosincové klimatické konferenci OSN v Cancúnu shodly na globálním plánu pro omezení emisí letecké dopravy.

Žádost mezinárodního leteckého průmyslu přichází v době, kdy se v Montrealu pořádá valné shromáždění International Civil Aviation Organisation (ICAO), mezivládní organizace přidružené k OSN.

Zástupci leteckého průmyslu se obávají, že rozdrobené světové regulační systémy by zvýšily náklady na harmonizaci provozu a poškodily by tak celý průmyslový sektor. ICAO, která kodifikuje pravidla a technologie mezinárodní letecké navigace, je podle jejich mínění tím pravým orgánem pro vytvoření odpovídajícího globálního rámce i pro jeho následnou implementaci.

Právě měsíc před zahájením klimatické konference OSN v Cancúnu „musí shromáždění ICAO odpovědět na výzvu a přijmout globální plán zabývající se leteckými emisemi,“ řekl François Gayet, generální tajemník mezinárodní asociace AeroSpace and Defence Industries Association (ASD).

Zpráva do Cancúnu

Minulý měsíc, se světoví zástupci leteckého průmyslu sešli v Ženevě na pátém summitu pro letectví a životní prostředí (Aviation & Environment Summit). Požádali zde vládní zástupce v ICAO, aby „se odhodlali k rozhodujícímu kroku“ a dohodli se na globálním rámci regulující emise z letecké dopravy.

Zpráva ze summitu podněcuje státy, které se účastní klimatických jednání OSN, „aby sebraly politickou vůli, schválily cíle pro omezení emisí a zavedly globální rámec nutný pro jejich plnění.“

Obdobná zpráva byla vládám zaslána již před kodaňskou konferencí o klimatu na konci roku 2009 jako výsledek rozhovorů o globálním přístupu k omezení emisí v letectví. Letectví tak jako jediné průmyslové odvětví představilo sérii cílů pro dosažení provozu, který bude šetrnější k životnímu prostředí. Sektor se zavázal snižovat spotřebu paliva o 1,5 % ročně do roku 2020 a omezit emise uhlíku do roku 2050 na polovinu úrovně roku 2005.

Letecký průmysl ale zdůrazňuje, že tyto cíle jsou „závislé na vládních podporách výzkumu a vývoje nových koster a motorů letadel, na pobídkách pro komerční využití alternativních nízkouhlíkových paliv a na poskytnutí moderní infrastruktury v letecké dopravě.“

Zpráva poznamenává, že v současnosti nejúčinnějším prostředkem pro snížení emisí CO2 je investování do nových letadel. Průmyslové investice v této oblasti „jsou však ohrožovány zvyšujícím se počtem nákladných regulací zahrnujících daně a další poplatky.“

Proto celý sektor volá po politické odezvě, která bude „cenově efektivní, spravedlivá a globálně koordinovaná ICAO a která také uvolní přístup na trhu s emisemi.“