Komise zahájila konzultace k jednotnému obrannému trhu

Komise včera spustila veřejnou konzultaci, která jí má pomoci zjistit, jak nejlépe vytvořit evropský trh s vybavením pro obranu (EDEM).

Souvislosti:

Jeden z důležitých segmentů vnitřního trhu, v němž Komise doposud nebyla schopna překonat odpor členských států k liberalizaci, je obchod s obranným materiálem. V současnosti si země EU své národní šampióny vyrábějící zbraně a jiné vybavení pro armádu pečlivě chrání a vybírají si dodavatele na národním principu. Dochází tak k duplikacím ve výrobě a výzkumu a evropské firmy nejsou schopné konkurovat svým americkým protějškům. Vše je způsobeno zejména článkem 296 Smlouvy o založení Evropského společenství, který vyčleňuje opatření nezbytná k ochraně státu z působnosti ES.

Snaha o sjednocení trhu byla proto doposud vedena zejména po mezivládní koleji integrace, v rámci i mimo rámec EU. Od letošního července vstoupí v platnost kodex chování schválený Evropskou obrannou agenturou, ke kterému budou ovšem státy přistupovat pouze dobrovolně.

Témata:

Komise uvažuje o třech způsobech, jak usnadnit přeshraniční fungování firem působících v evropském obranném průmyslu:

  • všechny státy by se mohly připojit k mezivládní spolupráci šesti z nich, která už mimo rámec EU probíhá od roku 1998
  • bylo by možné posílit Evropskou bezpečnostní a obrannou politiku, zejména pracovní skupinu Rady pro zbrojní politiku, POLARM nebo Evropskou obrannou agenturu
  • nebo by mohl být přijat zvláštní nástroj Společenství, jenž by zrušil překážky obchodu na základě koordinace předpisů

Komise chce pomocí konzultace zjistit, jakou formu by případný nástroj Společenství měl mít.

Další kroky:

Veřejná konzultace bude probíhat do konce června a do konce roku by měla mít Komise jasno, jaké další kroky je zapotřebí učinit.