Komise vyzývá k lepšímu zabezpečení evropských telekomunikačních sítí

Komise včera vyzvala k lepšímu zabezpečení evropských komunikačních sítí, které stále více ohrožují útoky hackerů. Pravděpodobnost jejich kolapsu v příštích deseti letech je 10-20%, proto je nutné spolupracovat při jejich ochraně.

Evropská ekonomika i společnost je založená na nejmodernějších informačních a komunikačních technologiích, které se čím dál častěji stávají součástí běžného každodenního života. V Evropě používá 93% firem a 51% občanů aktivně internet. Rozšiřují se on-line bankovní služby. Snadnější přístup ke komunikačním a informačním technologiím však přináší i svá rizika, pokud se opomíjí jejich zabezpečení proti útokům různého druhu.

Komise proto včera vyzvala ke koordinaci a spolupráci všech aktérů, kteří jsou v této oblasti zainteresováni, aby se předešlo možným výpadkům či poškozením, které by mohly mít dalekosáhlé následky. Že jsou takové hrozby reálné, již na vlastní kůži vyzkoušelo Estonsko, jehož parlament i dvě největší banky musely kvůli útoku na své sítě omezit služby v roce 2007.

Komisařka pro informační společnost a média Viviane Reding k iniciativě Komise řekla: „Informační společnost nám přináší nespočet příležitostí a je naší povinností zajistit, aby se mohla rozvíjet na pevném a bezpečném základě…Nesmí existovat žádná slabá místa v evropském kyberprostoru.“

Existuje 10 – 20% pravděpodobnost, že telekomunikační sítě v příštích deseti letech zkolabují. Příčiny mohou být různé – od teroristického útoku až po přírodní katastrofu nebo chybu v systému. Komise konstatovala, že se v současné době velmi liší úroveň připravenosti jednotlivých členských států na možnost kolapsu telekomunikačních sítí. Komise proto vyzvala Evropskou agenturu pro informační a síťovou bezpečnost, aby iniciativu podpořila a zajistila dialog aktérů na evropské úrovni.