Komise podporuje svobodu vědy a inovací

Evropský technologický institut ani Evropská rada pro výzkum nebudou vystavené politickým tlakům a budou vědecky zcela nezávislé, říkají komisaři Ján Figel a Janez Potočnik.

Souvislosti:

Evropský technologický institut, který je součástí Lisabonské strategie, má představovat důležitý krok vedoucí k překlenutí existujících překážek mezi vyšším vzděláním, výzkumem a inovacemi a napomoci tak transferu znalostí do průmyslových a tržních aplikací.

Evropská rada pro výzkum, která je součástí 7. rámcového programu výzkumu a vývoje EU má sloužit podpoře výzkumu, který má průlomový charakter.

Témata:

Evropská rada pro výzkum a Evropský technologický institut se podle záměrů EU mají vzájemně doplňovat. Zatímco první z nich má sloužit k podpoře výzkumu, jenž má potenciál posunout hranice vědy, druhý má sloužit k podpoře aplikovaného výzkumu a transferu znalostí do inovačních tržních aplikací. Oba komisaři včera při různých příležitostech zdůraznili potřebu vědecké nezávislosti těchto institucí.

Ve svém projevu na London School of Economics komisař pro vědu a výzkum Janez Potočnik vyzdvihl význam budoucí Evropské rady pro vědu a vyjádřil svou plnou podporu její vědecké nezávislosti. „Základní myšlenkou konceptu Evropské rady pro výzkum je uvědomit si, že jsou to právě vědci, kteří jsou schopni nejlépe identifikovat nové vzrušující příležitosti na hranicích poznání, které povedou k budoucím průmyslovým, tržním a širším společenským inovacím,” řekl Potočnik.

Komisař uvedl, že chápe problémy EU jako celku při snaze o podporu nových rozvíjejících se výzkumných oborů jako jsou biotechnologie, nanovědy, při snaze o řízení jejich růstu a zajišťování vysoké kvality. “Tyto problémy naznačují, že ve většině evropských zemí existuje nesoulad mezi institucionálním rámcem pro výzkum a vývoj a mezi požadavky předních vědních oborů. Existující mechanismy financování výzkumu podporují spíše zavedené vědní obory, kde je rozdělení výzkumu na základní a aplikovaný mnohem zřetelnější,” uvedl dále.

Ve svém proslovu ve výboru Evropského parlamentu pro Kulturu a vzdělání vyjádřil komisař pro vzdělání a kulturu Ján Figel svůj postoj k budoucímu Evropskému technologickému institutu. “Vedení Evropského technologického institutu se bude skládat z nezávislých expertů, nebudou v něm zasedat ani zástupci členských států, ani zástupci Komise,” uvedl.

Stanoviska:

Členové Kulturního výboru Evropského parlamentu vyjádřili své obavy z příliš velké intelektuální roztříštěnosti, kterou by Evropský technologický institut mohl vnést mezi evropské univerzity. Poslanci dále zapochybovali o způsobu financování budoucí instituce v obavě, že Evropský technologický institut bude financován z peněz 7. rámcového programu na úkor Evropské rady pro výzkum. I když je podle některých poslanců myšlenka Technologického institutu dobrá, domnívají se, by bylo lepší podpořit již existující centra excelence.

Evropské univerzity vyjádřily svou zdrženlivost k založení Evropského technologického institutu. Výsledky konzultací se zainteresovanými stranami byly zveřejněné v březnu letošního roku.

Status Evropské rady pro výzkum by podle vědců měl být nezávislý, zcela oddělený od Komise, aby bylo zaručeno, že politická kritéria neovlivní vědecké priority.

Některé členské státy rovněž podporují Radu, která by byla nezávislá na Komisi. Někteří členové Komise se na druhou stranu obávají, že by to mohlo vést k zanedbání vědecké excelence a rozdělování grantů podle národních příspěvků do rozpočtu Rady.

Další kroky:

Řídící orgán Evropské rady pro výzkum byl již ustanoven a konalo se i jeho první zasedání z toho důvodu, aby byla Rada připravena zapojit se do 7. rámcového programu od samého začátku.

Detailní návrh Komise o Evropském technologickém institutu lze očekávat v červnu 2006. První programy Technologického institutu by se měly rozběhnout v letech 2009-2010.