Komise chce v EU povzbudit ekonomický růst a zaměstnanost

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: jscreationzs.

Evropský komisař pro sociální záležitosti Lászlo Andor včera (18. dubna) ve Štrasburku představil plán, od něhož si evropská exekutiva slibuje podpoření zaměstnanosti a oživení unijní ekonomiky.

Podle čísel evropského statistického úřadu Eurostatu míra nezaměstnanosti v evropské sedmadvacítce na přelomu roku překročila hranici 10 %. Ekonomové se ke všemu víceméně shodují na tom, že evropské hospodářství zdaleka nemá to nejhorší za sebou a v příštích měsících jej nečeká nejpříznivější vývoj. 

To je také důvod, proč Evropská komise připravila konkrétní plán, jak na evropském kontinentě povzbudit zaměstnanost a znovu nastartovat růst evropského hospodářství. Tvorba nových pracovních míst by tak měla pro členské státy představovat prioritu číslo jedna. 

„Pro řešení problému, který představuje neakceptovatelná míra nezaměstnanosti, potřebuje Evropa strategii pro vytváření pracovních míst,“ uvedl předseda Komise José Manuel Barroso.  

„Máme-li dosáhnout obnovy růstu a vypořádat se s velkými strukturálními změnami, jako je přechod k zelené ekonomice, stárnutí populace a rozvoj nových technologií, je pro EU nezbytností dynamický a inkluzivní evropský trh práce,“ dodal evropský komisař pro sociální záležitosti Lázslo Andor, který unijní strategii představil ve Štrasburku.

I přesto, že evropské instituce nemají v oblasti sociální politiky a zaměstnanosti velké pravomoci, mohou členské státy alespoň vyzvat k tomu, aby své vnitrostátní politiky uzpůsobily a například je posílily. 

Ekologické daně a celoživotní vzdělávání 

Národní vlády tak mají podle Komise podpořit vznik nových pracovních míst například tím, že budou poskytovat dotace na nábor zaměstnanců, přesunou daňovou zátěž ze zdanění práce směrem k ekologickým daním a budou co nejvíce podporovat samostatně výdělečnou činnost. 

„Pokud jde o podporu vzniku nových pracovních míst, EU nevyužívá svůj velký potenciál. V odvětví zelené ekonomiky, ve zdravotnictví a v odvětvích nových technologií vznikne v příštích letech dohromady více než dvacet milionů pracovních míst,“ řekl předseda Evropské komise Barroso. 

Komise v balíčku opatření, který bude na začátku září projednáván na konferenci na vysoké úrovni, vyzvala národní vlády, aby v reformách pracovního trhu co nejvíce pamatovaly na zkušenosti, které se jim dostaly v průběhu hospodářské krize. Získané poznatky by tak měly co nejlépe využít k tomu, aby se jejich trhy práce staly „dynamičtějšími a otevřenějšími“.  

Jednou z možných cest je například požadavek, aby členské země zajistily udržitelné mzdy a zamezily vzniku pastí nízkých příjmů, a snažily se vytvářet co nejvíce příležitostí pro mladé lidi. V neposlední řadě by měly rozvíjet i celoživotní vzdělávání. 

Jak se bude členským zemím v tomto ohledu dařit, chce Evropská komise sledovat. Srovnávací přehled bude tak od příštího roku součástí tzv. evropského semestru, v jehož rámci dochází k posuzování národních hospodářských a fiskálních politik unijními institucemi ještě před tím, než jsou přijaty členskými státy.