Komisařka Kroes požaduje snížení poplatků za roaming

Roaming

Cestování do zahraničí by mělo být brzy pro naše peněženky opět o kapku příjemnější. Na včerejší (23. září) konferenci telefonních operátorů se totiž rozhořela debata o tom, že Evropská unie chce přikročit k dalšímu snížení cen roamingu. Současné cenové sazby jsou podle komisařky Kroes již zastaralé.

Komisařka pro digitální agendu Neelie Kroes označila jako důvod, proč se chce Komise opětovně zabývat snižováním cen roaomingu, nedostatečnou konkurenci na trhu.

Výrazný posun v této záležitosti provedla již její předchůdkyně komisařka Viviane Reding. Ta v roce 2008 doslova šokovala telekomunikační společnosti, když nařídila stanovení maximálního cenového stropu pro přeshraniční hovory, posílání textových zpráv i stahování dat během pobytu v zahraniční. Její iniciativu podpořili minulý rok i poslanci Parlamentu.

„Revize ‚roamingové regulace‘, kterou chce Komise provést, musí v plném kontextu zohlednit jádro problému a všechna jeho možná řešení,“ prohlásila Kroes na zmíněné konferenci, kterou  uspořádala asociace ETNO (European Telecommunications Network Operators Association).

„Ve středu problému stojí nedostatečná konkurence na jednotném trhu, která se dále odráží ve všech aspektech telekomunikačních služeb v Evropě,“ dodala komisařka.

Tvrdou ruku současné komisařky pro digitální agendu pocítily neposlušné firmy již v minulosti. Kroes dohlížela v předchozích letech v Komisi na agendu hospodářské soutěže. Během svého působení v této funkci rozdala nejvíce pokut v historii Unie (řádově v hodnotě miliard eur), které postihovaly společnosti za porušování antimonopolních pravidel.

Ve svém projevu na konferenci mimo jiné uvedla, že opravdové fungování jednotného evropského trhu by v tomto případě mělo spočívat v tom, že rozdíly mezi cenami za volání, sms zprávy a data by se měly lišit pouze ve skutečných nákladech za poskytnutou službu.

„Vyhodnotím, jaké jsou strukturální, ekonomické a právní překážky, které brání nastolení opravdového jednotného trhu. Nebudu se poté obávat navrhnout patřičná opatření, která tyto bariéry zboří. K takovému posunu však bude zapotřebí uvažovat jinak než doposud. Současné přemrštěné ceny za volání ze zahraniční v rámci Unie považuji již za zastaralý koncept,“ sdělila Kroes.

„Nehodláme navrhovat další bariéry, ani přistoupit k dalšími snižování nynějších cenových stropů, bez toho, že bychom nepřipojili něco nového. Chtěla bych dosáhnout toho, aby rozdíl mezi cenou volání v zahraniční a domácími hovory klesl na nulu,“ objasnila svůj záměr komisařka.

Co se týče složitě diskutované otázky přístupu k internetové síti, Kroes uvedla, že regulátoři nebudou do systému pravděpodobně zasahovat pokud se na trhu vytvoří větší konkurence. Záměr Komise v oblasti přechodu na nové technologie přenosu dat však nachází mnoho odpůrců.

Jeden z nich, Stéphane Richard, ředitel francouzského Telecomu, na návrh vysokorychlostního internetu zveřejněného tento týden, reagoval dosti odměřeně. Vyjádřil se ve smyslu, že s ním „není zcela spokojen“. „Pokud Komise zvolila pohled nazírání na sítě (sítě nové generace) jako na zboží nebo veřejnou službu, není to pro nás zrovna nejlepší předmět investic, který můžeme našim akcionářům nabídnout,“ varoval na konferenci.

O debatách kolem úmyslu Komise zavést vysokorychlostní připojení informoval EurActiv v tomto týdnu (EurActiv.cz 21.9.2010).

Vleklý boj s cenami roamingu

Snaha Evropské komise snižovat ceny telekomunikačních služeb během pobytu cestovatelů za hranicemi rodné země trvá již několik let. Zatím zaznamenávala spíše úspěchy.

První iniciativu v tomto směru představila Komise v červnu roku 2007, kdy v rámci tzv. regulace roamingu, nařídila stanovení cenového stropu pro přeshraniční telefonní hovory v EU. Zásahy Unie do cen volání se však týkaly pouze roamingu, protože cenová politika vnitrostátních hovorů zůstává plně v kompetenci členských států. Tato první legislativa nezahrnovala ceny textových zpráv a dat.

V únoru 2008 eurokomisařka pro média a informační společnost Viviane Reding vyzvala mobilní operátory, aby snížili poplatky za roamingové volání, posílání zpráv a roamingový přenos dat (EurActiv 12.2.2008).

Po dlouhém vyjednávání dosáhl vloni v březnu Evropský parlament spolu s českým předsednictvím dohody o dalším „roamingovém nařízení“. Jeho cílem bylo další snížení cenových stropů za roamingové volání a zavedení maximálního poplatku pro datové a textové služby, aby se zákazníci vyhnuli šokům za účtované faktury. (EurActiv 25.3.2010).

V červenci tohoto roku následovala další vlna snižování jak cen za provolané minuty, tak surfování a stahování dat z internetu při výjezdu do zahraničí (EurActiv 29.6.2010).

Amerika varuje před regulací

Roamingovou politiku EU komentoval pro EurActiv i americký velvyslanec pro mezinárodní komunikaci a informační politiku Philip Verveer. Ve své řeči však spíše varoval před „zvrácenými důsledky“, které může regulace přinést.

Na druhou stranu by, dle jeho slov, Spojené státy potěšilo, kdyby členové Unie upravili zákon o autorských právech, což by mohlo znamenat potenciální nárůst objemu internetového obchodu mezi zeměmi.

Podle Verveera by jeho země velmi přivítala záměr komisařky Kroes sjednotit normu autorských práv do jedné evropské verze. Doposud si tyto pravidla totiž stanovují země EU samy. Zjednodušení Evropských standardů bude součástí strategie Evropa 2020, která se bude zmíněnými záležitostmi zabývat na zasedání Rady pro telekomunikaci v květnu.

(EurActiv ve spolupráci s Reuters).