Hübner: Úlevy novým členským zemím jsou nekoncepční

Komisařka EU pro regionální rozvoj Danuta Hübner považuje některé úlevy novým členským zemím schválené prosincovým summitem EU za nekoncepční.

Souvislosti:

Na základě návrhů britského předsednictví, které se snažilo nové členské země odškodnit za snížení objemu financí, které budou z Unie každý rok dostávat, schválil prosincový summit EU tzv. rozvolnění pravidel pro jejich čerpání. Pro nové členské země se prodlouží možnost čerpat peníze na projekty ze tří na čtyři roky. Dále také dostaly možnost zaplatit z evropských peněz i DPH, spolufinancovat z nich projekty až do výše 85% a použít evropské peníze na podporu bydlení (viz EU se domluvila na finanční perspektivě na roky 2007 – 2013).

Témata

Komisařce Hübner tyto ústupky nevyhovují, protože považuje za svůj úkol sledovat dlouhodobý zájem Společenství a odmítá okamžité potřeby nových členských zemí včetně své vlastní polské. Nelíbí se jí zejména, že v EU bude platit dvojí režim, kde ve většině starých členských zemí budou platit původní podmínky, zatímco v nových zemích, Portugalsku, Řecku a východním Německu nové. „Například východ Německa má jiná, výhodnější pravidla než západ. Není divu, že západní spolkové země už protestují. Za rozdílných podmínek bude dosti obtížné v rámci jedné země programy uřídit,“ uvedla.

Hübner se nelíbí také to, že nové členské země například ani nežádaly o prodloužení lhůty na čerpání prostředků na projekty ze tří na čtyři roky. Myslí si, že důsledkem tohoto prodloužení bude hlavně zpomalení procesu restrukturalizace. Naopak nebrání se možnosti, aby byla z evropských peněz placena DPH, protože to zlepší jejich dostupnost pro nemajetné obce nebo neziskové organizace, ale považuje za nespravedlivé, že tato výjimka platí opět pouze pro nové členské země, Portugalsko, Řecko a východní Německo.

Nejvíce se Danuta Hübner rozchází se zeměmi V4 v názoru na využití peněz na rekonstrukci panelových domů a sídlišť. Podle návrhu nařízení, připraveného britskými a rakouskými diplomaty, které Hübner podporuje, by mohly být peníze využity pouze „výjimečně“ na sociální byty a na zateplování, zatímco V4 požaduje jejich využití obecně na panelová sídliště, kde hrozí obyvatelům sociální vyloučení. EU zároveň navrhuje, aby na tento účel mohly členské země využít nejvýše 3% financí z příslušného operačního programu, ale V4 požaduje 3% z celkového objemu peněz určených pro jednotlivé země.

Další kroky

Komisařka Hübner odhaduje, že rozpočet by mohl být Evropským parlamentem schválen v květnu letošního roku. V červenci by mohlo dojít k schválení všech nařízení, která s rozpočtem souvisí a upravují čerpání peněz (patří sem i nařízení, které bude upravovat čerpání peněz na podporu bydlení) a v září by mohly začít přípravy národních koncepcí a operačních programů. Hübner předpokládá, že první projekty se pak rozběhnou v polovině roku 2007.