Galileo je opět o krůček blíže k oběžné dráze

Překážky, které stály v cestě zprovoznění evropského satelitního navigačního systému Galileo do roku 2013 se včera podařilo členským zemím odstranit poté, co se dohodly na pravidlech pro implementaci, jejichž součástí je jak časový harmonogram a plán vyhlašování veřejných soutěží, tak ujasnění rolí a odpovědností jednotlivých evropských institucí.

Ministři dopravy zemí EU-27 se včera shodli na obecném přístupu k Implementačnímu nařízení pro systém Galileo, které vytváří právní rámec k implementaci rozpočtu v letech 2007-2013 (jedná se o 3,4 miliardy eur) a stanovuje podobu nové řídící struktury projektu.

Slovinský ministr dopravy Radovan Žerjav uvedl, že dohoda představuje „jasný signál Evropě a celému světu, že jsme silně odhodláni poskytnout do roku 2013 všem evropským občanům a firmám satelitní navigaci na špičkové úrovni“.

V souladu s kompromisem začne „vývojová a rozmisťovací fáze“, do níž spadá výroba a vypuštění prvních satelitů a vytvoření pozemní infrastruktury, ještě letos a potrvá do roku 2013. „Fáze používání“ (jejíž součástí bude řízení, údržba, standardizace a marketingové aktivity) by měla začít nejpozději koncem roku 2013. Systém by pak měl začít fungovat naplno.

První fázi bude v plném rozsahu financovat Evropská unie, přestože podle dohody bude po roce 2013 možné zahájit spolupráci na bázi partnerství veřejného a soukromého sektoru nebo jiných typech smluv se soukromým sektorem.

Poskytování veřejných zakázek a vyhlašování veřejných soutěží na infrastrukturu se má rozdělit do šesti hlavních pracovních balíčků: systémová inženýrská podpora, dokončení infrastruktury pro pozemní misi, dokončení pozemní řídící infrastruktury, satelity, odpalovací zařízení a provoz. Do budoucna se pak počítá ještě s dalšími balíčky.

Systém bude řídit „Meziinstitucionální panel pro Galileo“ (GIP), ve kterém budou zasedat zástupci Rady, Parlamentu a Komise. Panel bude zodpovědný za každoroční pracovní program. Dále bude dohlížet na implementaci smluv a bude zajišťovat řízení a politický dohled nad celým projektem.

Komise bude vystupovat jako manažer programů. Úřad pro dohled nad systémem Galileo (GSA), který vznikne jako komunitární agentura, zajistí bezpečnostní akreditaci systému. GSA bude navíc zajišťovat provoz bezpečnostního střediska systému Galileo a bude přispívat ke komercionalizaci systému.

Z pohledu budoucích příjmů, které přinese komercionalizace služeb navigačního systému, návrh nařízení zdůrazňuje, že „zpočátku musí příjmy shromažďovat Evropská společenství, má-li být zajištěna návratnost jejich dříve vynaložených prostředků“. „V každé smlouvě, která bude uzavřena se soukromým sektorem, by ale měl být stanoven mechanismus pro rozdělování příjmů,“ píše se v návrhu.

Text, který podpořili ministři členských zemí, již získal předběžný souhlas zástupců Evropského parlamentu, kteří za EP vyjednávají v neformálních trojstranných rozhovorech se zástupci Evropské komise a Rady. Lze tedy očekávat, že dnešní hlasování v průmyslovém výboru EP dopadne pozitivně. Evropský parlament by o návrhu měl v plénu hlasovat „co nejdříve“, aby nedošlo k dalšímu zdržování rozjezdu tohoto významného evropského projektu.