Evropská unie vyhrála spor o regulaci poplatků za roaming

Roaming

Evropský soudní dvůr dal včera rozhodl, že Evropská unie měla v zájmu podpory fungování vnitřního trhu právo vydat nařízení, které reguluje poplatky za mezinárodní hovory. Rozsudek bude zklamáním pro čtyřku evropských mobilních operátorů, kteří si na regulaci stěžovali u Vrchního soudu ve Velké Británii.

Soud rozhodl, že nařízení o roamingu z roku 2007, kterým Evropská unie stanovila maximální povolené ceny, jež si mobilní operátoři mohou za přeshraniční hlasové služby účtovat, je z právního hlediska v pořádku, z pohledu zajištění ochrany spotřebitelů jej lze jej považovat za vhodné a nenarušuje suverenitu členských států. Roaming má podle soudu totiž přeshraniční povahu a Evropská unie proto měla právo zasáhnout.

„Rozhodnutí soudu je důležité, protože potvrzuje názor Komise, podle nějž je legislativa tohoto typu nezbytná, a podle kterého je EU oprávněná v zájmu jednotného vnitřního trhu stanovit cenové limity na poplatky, které si účtují mobilní operátoři,“ uvedla Evropská komise v reakci na rozhodnutí soudu.

Na nařízení z června roku 2007, kterým Evropská unie stanovila maximální poplatky za roamingové hovory, si na podzim téhož roku stěžovala u Vrchního soudu ve Velké Británii čtyřka mobilních operátorů – Vodafone, T-Mobile, Telefónica a Orange. Nařízení považovali jednak za příliš přísné, ale také vyslovili domněnku, že Evropská komise nemá na takovou regulaci právo. Britský soud v návaznosti na to požádal o pomoc Evropský soudní dvůr v Lucemburku.

Regulací reagovala Evropská unie na velké rozdíly, které panovaly mezi cenami, které si operátoři účtují za místní hovory a cenami za volání v zahraničí (roaming). Ve svém nařízení proto stanovila, že cena za odchozí hovor nesmí přesahovat 0,49 eurocentů a za příchozí hovor 0,24 eurocentů. Od loňského léta pak platí nové nařízení, kterým se poplatky dále snížily na 0,43, respektive 0,11 eurocentů (EurActiv 25.3.2009).

Evropský soudní dvůr ve svém včerejším rozhodnutí ohodnotil tuto regulaci jako přiměřenou. Úroveň poplatků za roamingové služby byla prý v době, kdy EU schválila sporné nařízení až pětkrát vyšší než skutečné náklady na poskytování velkoobchodní služby a „mezi náklady a cenami nebyl takový vztah, jaký by převládal na trzích s plně rozvinutou hospodářskou soutěží“.

Evropská komise navíc vloni vyzvala operátory k obdobnému snižování cen u textových zpráv a datových služeb. Přestože zatím tyto položky nereguluje, dala operátorům najevo, že pokud ceny nesníží sami, může přikročit k další regulaci (EurActiv 7.6.2010).

Od července také vstupuje v platnost nové nařízení, podle nějž musí mobilní operátoři poslat zákazníkům, kteří v zahraničí využívají datových služeb, upozornění ve chvíli, kdy se jejich měsíční účet za stahování dat přiblíží částce 50 euro. Pokud zákazník operátorovi nepotvrdí, že chce ve stahování dat pokračovat, bude jej operátor muset automaticky odpojit. Opatřením chce Unie chránit spotřebitele a předejít nepříjemným překvapením, kdy se zákazník vrátí z dovolené a na stole mu leží faktura za stovky eur.

Koncem května si komisařka pro digitální agendu Neelie Kroes postěžovala, že je evropský trh s telekomunikačními službami stále příliš roztříštěný a mobilní operátory obvinila, že nevyvíjejí dostatečné úsilí ke snižování poplatků za hlasové služby. Evropská komise by ráda, aby se do roku 2015 snížil rozdíl mezi cenami za místní a roamingové hovory na nulu.

Podle posledních údajů Evropské komise poklesly poplatky za roamingové hovory na úroveň 38 eurocentů za minutu. Průměrná cena za jakýkoliv typ hovoru je oproti tomu 0,13 eurocentů.