Evropská rada: Podpořme růst a bojujme s nezaměstnaností

Zleva: německá kancléřka Angela Merkelová a francouzský prezident François Hollande; zdroj: Rada EU

Lídři členských států EU včera a dnes (14.-15. března) jednali v Bruselu o hospodářské a sociální situaci v Evropě. Cílem bylo vytyčit směry pro hospodářskou politiku zemí EU na rok 2013. Evropská rada se shodla, že je třeba prosazovat růst a bojovat s nezaměstnaností – hlavně mladých lidí.

Od březnového summitu EU se na rozdíl od toho předchozího, kde byl schválen návrh víceletého finančního rámce (EurActiv 8.2.2013) neočekávala žádná zásadní rozhodnutí. Cílem bylo projednat hospodářské vyhlídky členských zemí EU a zhodnotit jejich dosavadní situaci na základě tzv. evropských semestrů.

Předseda Evropské rady Herman Van Rompuy při zahájení uvedl, že situace napříč Evropou je vážná. Po třech letech tvrdé práce podle něj sice byla překonána hospodářská krize a bylo dosaženo relativní stability, tyto výsledky se ale podle něj neodráží na větším růstu a vytváření většího počtu pracovních míst.

„Měla by se vhodně kombinovat opatření na straně příjmů i výdajů na úrovni členských států,která by zahrnovala krátkodobá cílená opatření na podporu růstu a vytváření pracovních míst,především ve prospěch mladých lidí, a upřednostňovala investice podporující růst,“ stojí v závěrech, na kterých se shodli čelní představitelé sedmadvaceti států.

Konsolidace a růst

Obnovení finanční stability a fiskální konsolidace by tedy měly jít ruku v ruce se strukturálními reformami zaměřenými na růst.

„Závěr je ten, že je nadále nezbytné velice pozorně sledovat dva parametry – konsolidované veřejné finance a parametr hospodářského růstu. Tyto dvě věci nejsou v rozporu,“ upřesnil včera po schůzce s představiteli evropských států premiér Petr Nečas.

Evropskou radou byly také zdůrazněny možnosti, které pro fiskální konsolidaci již obnáší Pakt o stabilitě a růstu a také Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii (tzv. fiskální pakt), ke které se ale Česká republika nepřipojila.

Za nejdůležitější sociální výzvu lídři EU považují otázku nezaměstnanosti. V tomto směru byla znovu vyslovena podpora Iniciativě Evropské komise na podporu zaměstnanosti mladých lidí. Její součástí je vytvoření systému záruk pro mladé lidi (EurActiv 1.3.2013).

Dnes odpoledne budou v Bruselu v jednání pokračovat ministři financí států eurozóny, chtějí se dohodnout na finanční pomoci pro Kypr.