Evropská komise chce vrátit důvěru v auditory

Evropská komise si hodlá posvítit na auditory. Včera (13. října) oznámila, že má v plánu navrhnout reformu, která účetnímu auditu upraví pravidla. K tomuto kroku se Unie rozhodla poté, co finanční krize odhalila, k jakým selháním v tomto sektoru došlo.

„Ponechání stávajících pravidel pro Evropskou komisi není cesta,“ oznámil na tiskové konferenci eurokomisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier.

„V tomto duchu se v roce 2011 chystáme předložit návrh legislativy,“ dodal Barnier s tím, že zahájil dvouměsíční konzultace, které se budou věnovat právě nápadům, na to, jak současný auditorský systém změnit.

Regulátoři se chtějí zaměřit na práci auditorských firem, kterou prováděly před tím, než finanční krize vypukla. Budou zjišťovat, zda byl jejich audit dostatečně pečlivý.

Instituce, které provádí dohled nad finančním a bankovním sektorem v Británii, upozorňovaly již v červnu na to, že bude potřeba vytvořit pro auditory nová pravidla, která je přinutí ohlašovat případné podezřelé praktiky.

Britská Rada pro účetní výkaznictví (FRC) v současnosti vyšetřuje společnost Ernst & Young, která kontrolovala účetní dokumentaci bance Lehman Brothers, jejíž krach odstartoval pád světových finančních trhů.

„Krize odhalila selhání, ke kterým při auditorské práci došlo. Chceme tuto profesi znovu posílit a navrátit jí důvěryhodnost,“ řekl Barnier.

Audit v hledáčku Komise

Evropská unie se mechanismem auditorského systému zabývala již v roce 2006, kdy přijala směrnici, jejímž hlavním cílem bylo obnovení důvěry v kapitálové trhy. K tomu mělo posloužit právě zkvalitnění a posílení nezávislosti účetních auditů. Přijetí nové legislativy tehdy podnítily auditorské skandály na mezinárodní úrovni, do kterých byla zapojena americká společnost Enron a italská firma Parmalat.

O rok později Brusel předložil návrh, který požadoval snížení odpovědnosti auditorských firem. Toto opatření je mělo ochránit před neomezenými stížnostmi. Například auditorská společnost Arthur Andersen, zkrachovala v roce 2002, po propuknutí skandálu Enronu.

Nic nezůstane tabu

Komisař také zdůraznil, že během diskusí o plánované reformě, nezůstane opomenuto žádné téma. Nová legislativa by tedy měla odpovídat například na tyto otázky:

  • Je rozumné, aby auditoři měli po několik let stejného zákazníka?

  • Jak se vyhnout potenciálnímu střetu zájmů, pokud auditor kontroluje účetnictví firmě, které zároveň poskytuje poradenské služby?

  • Jsou auditoři dostatečně nezávislí na to, aby mohli společnosti kontrolovat?

  • Nespoléhají se investoři příliš na výsledky práce auditorů?

  • Auditorskému sektoru dominuje „Velká Čtyřka“ – PWC, Deloitte, KPMG a Ernst & Young – která dohromady tvoří 70 % evropského trhu. Pokud by jedna z těchto společností zanikla, hrozí, že by se ocitla větší část finančního systému v krizi?

  • Měly by pro menší podniky platit méně složitá auditorská pravidla?

  • Mohlo by vnést do stávajícího systému větší konkurenci, kdyby menší auditorské firmy prováděly audity s někým z „Velké Čtyřky“?

  • Jak by měl vypadat evropský dohled na auditorským sektorem?