EU zpřísnila pravidla pro kvalitu ovzduší

Znečištění auta

Ministři EU schválili novou směrnici, která v celé Evropské unii stanovuje nové závazné limity pro emise jemných částic prachu v ovzduší, které způsobují dýchací obtíže a které podle odhadů snižují střední délku života až o tři roky.

Souvislosti:

Podle údajů Evropské komise v Evropě každým rokem předčasně zemře 370.000 lidí v důsledku chorob spojených se znečištěním ovzduší. Úmrtí 350.000 lidí mají přitom na svědomí mikročástice prachu s průměrem menším než 2,5 mikrometru označovaných jako PM2,5, které jsou obsaženy ve výfukových plynech dopravních prostředků (automobilů, lodí a letadel). Tyto částice vznikají také při zemědělské výrobě a v malých průmyslových podnicích.

Směrnice o kvalitě ovzduší sjednocuje pět stávajících legislativních opatření do jednoho a zaměřuje se na snižování emisí nejvýznamnějších znečišťujících látek přenášených vzduchem, zejména jemných prachových částic, které jsou příčinou řady zdravotních problémů.

Rada s Parlamentem se dlouho nebyly schopné dohodnout na podobě konkrétních znečišťujících limitů. Parlament ale nakonec návrh na sklonku loňského roku (11. prosince 2007) podpořil.

Témata:

Rada včera schválila novou směrnici o kvalitě ovzduší poté, co koncem roku 2007 našla společně s Parlamentem kompromisní řešení. Směrnice tak vůbec poprvé zavádí celoevropský limit na emise jemných prachových částic PM2,5.

Mikroskopické částice, které se do ovzduší dostávají ve výfukových plynech z osobních automobilů a nákladních aut, představují zdravotní riziko, neboť mohou bez potíží proniknout nosem a ústy hluboko do plic a do krevního oběhu a mohou se stát příčinou smrtelných dýchacích a plicních chorob.

„Znečištění ovzduší je závažné,“ uvedla mluvčí komisaře pro životní prostředí Stavrose Dimase Barbara Helfferich. Dodala poté, že podle studií je život průměrného Evropana díky jemným částicím v ovzduší o osm měsíců kratší. „V silněji znečištěných oblastech se toto číslo může vyšplhat až na 36 měsíců,“ upozornila.

Komisař pro živostní prostředí Stavros Dimas uvedl, že schválení směrnice představuje „zásadní krok pro odstranění hlavní příčiny ekologických a zdravotních problémů“. Dodal, že nová směrnice vytváří „ambiciózní, ale přesto realistické standardy pro znečištění jemnými částicemi PM2,5 v EU.

Směrnice členským zemím ukládá snížit koncentraci jemných prachových částicím PM2,5 v městských oblastech v průměru o 20% do roku 2020 ve srovnání s rokem 2010. Koncentrace částic by do roku 2015 měla poklesnout pod úroveň 20 mikrogramů na metr krychlový. V ostatních oblastech budou muset členské státy respektovat mezní hodnotu pro částice PM2,5 na úrovni 25 mikrogramů na metr krychlový (nejdříve do roku 2010 a nejpozději do roku 2015).

V prohlášení, které je součástí směrnice Evropská komise uvádí seznam nových legislativních návrhů, které v oblasti kvality ovzduší hodlá v roce 2008 předložit. Mezi opatřeními se nachází například další snižování povolených národních emisí nejvýznamnějších znečišťujících látek, snižování emisí spojených s doplňováním paliva u čerpacích stanic nebo potřeba zabývat se obsahem síry v palivech, včetně paliv pro námořní dopravu.

Komise navíc uvádí, že v současné době probíhá průzkum možných zlepšení v oblasti ekodesignu a snižování emisí z domácích bojlerů a ohřívačů vody, ale také v otázce snižování obsahu rozpouštěděl v barvách, lacích a krycích látkách.