EU zasahuje proti klamavé reklamě na stránkách leteckých společností

Meglena Kuneva, komisařka pro ochranu spotřebitele; zdroj: Evropská komise

Máte čtyři měsíce na odstranění zavádějících informací o cenách letenek a smluvních podmínkách, které uveřejňujete na svých stránkách, vzkázala leteckým společnostem komisařka Kuneva poté, co inspekce odhalila, že polovina z více než 400 internetových stránek neplní pravidla EU na ochranu spotřebitele.

Souvislosti:

V rámci evropské směrnice o nekalých obchodních praktikách jsou společnosti povinné poskytovat spotřebitelům veškeré informace, které potřebují k uskutečnění „informovaného“ rozhodnutí. Informace musí být zveřejněny ve srozumitelné podobě a musí zahrnovat hlavní charakteristiky produktu, ceny, práva na odstoupení, apod.

Témata:

Více než 200 internetových stránek evropských leteckých společností klame spotřebitele, když nezveřejňují konečné ceny a smluvní podmínky ve srozumitelné formě. Na tiskové konferenci v Bruselu to včera oznámila komisařka pro ochranu spotřebitele Meglena Kuneva.

Komisařka včera zveřejnila výsledky rozsáhlého šetření, které proběhlo v září po celé Evropě, a které se zaměřilo na zavádějící a nekalé praktiky internetových stránek, které se specializují na prodej letenek. Šlo o vůbec první takto rozsáhlou akci, která na evropské úrovni proběhla. Komisařka uvedla, že společnosti provozující nekalé praktiky mají čtyři měsíce na to, aby daly vše do pořádku.

Komise v tuto chvíli odmítla zveřejnit jakákoliv jména leteckých společností. Kuneva ovšem zdůraznila, že pokud společnosti do stanoveného data neprovedou na svých stránkách patřičné úpravy, budou čelit trestnímu řízení, pokutám či dokonce uzavření těchto internetových stránek. Komisařka dodala, že „nebude váhat zajít dále a bude jmenovat společnosti, které stále pravidla porušují“.

Národní orgány zabývající se ochranou spotřebitele prošetřily v 15 členských zemích a Norsku celkem 447 internetových stránek.

Nejčastěji pravidla porušují pravidla společnosti v Belgii, kdy ze 48 prošetřovaných stránek 46 vykazovalo nesrovnalosti, zejména s ohledem na ceny, smluvní podmínky a jejich srozumitelnost. Na opačném pólu se nacházelo Rakousko, kde z 20 prošetřovaných stránek nebyly nalezeny nesrovnalosti ani v jediném případě.

Iniciativa poukázala na specifický problém leteckého odvětví, kde je cenová konkurence tak silná, že přepravci (zejména nízkonákladové letecké společnosti jako například Ryanair) pravidelně inzerují velmi laciné lety (nebo dokonce lety zdarma), přestože jsou letenky ve skutečnosti dále zatíženy daněmi a poplatky, které se pohybují v rozsahu 15 až 35 eur.

Tímto problémem se také ve svých návrzích na modernizaci 15 let starých pravidel upravujících soutěžní podmínky na trhu s leteckou přepravou zabývá Evropská komise. Ta usiluje o zvýšení transparentnosti při zveřejňování cen tak, aby spotřebitelé mohli snáze porovnávat ceny, které nabízejí různé letecké společnosti.

Návrh, kteří podpořili poslanci EP v červenci 2007 požaduje, aby zveřejňované ceny obsahovaly veškeré poplatky včetně detailního rozpisu jednotlivých položek.

Stanoviska:

„Práva spotřebitelů nejsou v pořádku, jsou-li pouze na papíře – musí být vymáhány přímo v ‘terénu‘,“ řekla komisařka pro ochranu spotřebitelů Meglena Kuneva a dodala, že si evropští občané „zaslouží jasnou a srozumitelnou cenovou tvorbu a ne nějaká překvapení napsaná malým písmem ve smluvních podmínkách.“

Evropské sdružení na ochranu spotřebitelů (BEUC) přivítalo „aktivnější přístup“ Komise k vymáhání práv spotřebitelů a uvedlo, že řada leteckých společností svými praktikami zjevně spotřebitele zneužívá: „Ceny letenek jsou často inzerovány zavádějícím způsobem, což komplikuje srovnání a tudíž omezuje hospodářskou soutěž a spotřebitelský výběr,“ uvedlo sdružení. „Věříme, že jde o první z řady mnoha podobných iniciativ,“ uvedl ředitel BEUC Jim Murray.

Irský poslanec Jim Higgins (EPP-ED) ovšem uvedl, že Komise ve svém přístupu nešla dostatečně daleko a měla by ihned zveřejnit seznam internetových stránek, které byly shledány vinnými z poskytování zavádějících informací, a nenechávat jim další čtyři měsíce na to, aby svou cenovou politiku upravily.

„Internetové stránky dostaly jasné varování, že budou čelit sankcím za nepřesné zveřejňování cen letenek a nemyslím si, že by měly mít právo skrývat svou identitu na úkor spotřebitelů.“

Poslanec přivítal postup španělského úřadu na ochranu práv spotřebitelů, který výsledky zveřejnil a ukázal, že „takoví přepravci jako Ryanair, Iberia nebo Spanair zveřejňovaly nabídky, které ve skutečnosti neexistovaly“.

Nízkonákladová letecká společnost Ryanair ovšem uvedla, že krok Komise vítá. „Veškeré ceny, které jsou zveřejňovány na domovských stránkách Ryanair.com i veškerá reklama v médiích obsahují údaje o všech poplatcích,“ píše se v prohlášení společnosti.

Ryanair Komisi vyzval, aby zvýšila rozsah svých šetření tak, aby upozornila i na „skutečný skandál s neoprávněným zvyšováním palivových příplatků“, které nedávno oznámila řada velkých leteckých společností jako jsou například British Airways, Air France či Lufthansa.

Další kroky:

  • 1. ledna 2008 mají začít platit nová pravidla pro transparentnost cen letenek.
  • V příštím roce má komisařka v plánu pokračovat v dalších podobných šetřeních, která se zaměří na klamavé obchodní praktiky.