EU si na summitu posvítí na manažery bank

Lídři EU chtějí přimět G20 k vytvoření závazných pravidel, podle kterých budou odměny pro bankéře vypláceny na základě dlouhodobých výsledků. Tento návrh má být dnes schválen během mimořádného summitu v Bruselu, který se koná týden před summitem G20 v Pittsburghu.

Ve snaze zabránit situacím, kdy manažeři lehkomyslně přijímají nadměrně riziková rozhodnutí, chtějí evropští lídři zpřísnit vyplácení jejich odměn. Pokud budou opatření obsažená v návrhu schválena, budou manažerům hrozit sankce ve všech zemích G20.

Nová pravidla by měla zajistit, aby vedení finančních společností měla vždy přehled o výši vyplácených odměn a o rizicích s tím souvisejících. V návrhu také stojí, že by neměly být vypláceny žádné pevně dané částky a že celý systém bude díky pravidlům transparentnější.

Šéf francouzského regulačního úřadu pro dohled nad finančními trhy, Jean-Pierre Jouyet, francouzské televizi řekl, že existuje široká shoda ohledně většiny témat, která se budou na summitu G20 v souvislosti s odměnami projednávat.

Domluvit se na regulaci odměn v Pittsburghu bude ovšem obtížné a to vzhledem k tomu, že Američané nesouhlasí s nastavováním stropů pro odměny manažerů, myslí si Jouyet, který se tento týden zúčastnil setkání Výboru pro finanční stabilitu (FSB), jenž se skládá ze zástupců centrálních bank zemí G20 a orgánů dohledu nad finančními trhy. Banky s nižším kapitálem by podle nových pravidel, o nichž nyní bude G20 jednat, nemohly manažerům vyplácet příliš velké prémie, prohlašuje FSB.

Rozdílné názory Evropy a USA na vyplácení odměn dnes podle Jouyeta představují největší překážku pro dosažení úspěchu v jednáních.

Koordinovaný návrat k původnímu stavu, ale až později

V návrhu EU stojí, že "by země G20 měly potvrdit svoje odhodlání pokračovat v zavádění koordinovaných opatření, která vytvoří předpoklady pro stabilní ekonomický růst a zajistí, že se nebude opakovat současná finanční krize".

Návrh pokračuje tím, že "opatření musí platit až do doby jistého zotavení", čímž poukazuje na potřebu koordinované strategie k návratu do původního stavu, která bude použita ve chvíli, kdy národní ekonomiky začnou opět stabilně růst.

Evropský komisař pro ekonomické záležitosti Joaquín Almunia tento týden upozornil na to, že členské země s dobrým stavem financí by měly pokračovat v uplatňování svých fiskálních stimulů, aby tak urychlily návrat ekonomik k trvalému růstu.

Klíčová role MMF v koordinaci opatření

EU bude také usilovat o to, aby byla Mezinárodnímu měnovému fondu svěřena klíčová role při koordinaci globálně platných opatření a poskytne mu finance ve výši 125 miliard eur.

To by znamenalo výrazné navýšení oproti původně dohodnuté částce 75 miliard eur.

Transparentnější trh s ropou

EU také hodlá podpořit USA v jejich snaze o zvýšení transparentnosti na trhu s ropou. Předpokládá se, že USA tento požadavek předloží zemím G20 v Pittsbourghu.

"Země G20 by se měly zasadit o zlepšení energetické bezpečnosti tím, že zvýší transparentost obchodování s ropou a omezí spekulace," stojí v návrhu EU.

To by zahrnovalo poskytování podrobných zpráv o domácím ropném trhu a dohled nad tzv. over-the-counter obchody (neprobíhají pod záštitou žádné oficiální instituce), čímž by dozorčí orgány získaly větší přehled o dění na trhu.

Transparentnost a spekukulace se staly významným tématem na komoditních trzích poté, co cena ropy po dobu šesti let rekordně rostla a zastavila se až vloni na úrovni 150 USD za barel, což mělo pro země závislé na jejím importu ničivé následky.

Spojené státy již dokázaly zvýšit efektivnost při sběru dat a získávání informací poskytovaých spekulanty pomocí týdenních obchodních zpráv vydávaných Komisí pro obchodování termínových kontraktů na komodity (CFTC).