Unie představuje nový recept na vylepšení vnitřního trhu

Michel Barnier, zdroj: Evropská komise.

Evropská komise včera (3. října) představila nový dokument s názvem Akt pro jednotný trh II. Obsahuje dvanáct prioritních aktivit, které mají přispět k prohlubování vnitřního trhu. To by mělo podle Unie pomoci členským státům ze současné hospodářské krize. Komise se soustředí například na podporu integrovaných sítí, přeshraniční politiku či digitální hospodářství.

Evropská unie si v těchto týdnech připomíná dvacet let fungování jednotného vnitřního trhu. Možnost volného pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu přinesla podle Komise za dobu své existence 2,77 milionů nových pracovních míst, a dokončení jednotného trhu proto patří mezi nejdůležitější prvky evropské prorůstové agendy, která má řešit současnou ekonomickou krizi.  

Komise proto včera zveřejnila nový dokument Akt pro jednotný trh II, který obsahuje dvanáct klíčových opatření, jež by se podle EU měly soustředit na čtyři hlavní hnací síly růstu, zaměstnanosti a důvěry. Mezi ně patří podpora rozvoje integrovaných sítí, přeshraniční politiky, digitálního hospodářství a sociálního podnikání a důvěry spotřebitelů.

„Akt o jednotném trhu II od nás, tvůrců politik, požaduje věcnou a soustředěnou práci a konkrétní výsledky,“ řekl k novému dokumentu komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier.

„Jsem přesvědčen, že dvanáct klíčových opatření, která dnes představujeme, se dočká politického přijetí, jaké si zasluhuje. Je to příležitost využít naší silné stránky, jednotného trhu, k tomu, aby se naše sociálně tržní hospodářství opět stalo konkurenceschopným a prosperovalo,“ dodal Barnier.

Jednotné evropské nebe i jednodušší elektronický obchod

A co je vlastně obsahem jednotlivých opatření? Komise se chce soustředit například na dopravní a energetické sítě prostřednictvím poskytování vnitrostátních služeb osobní železniční dopravy další hospodářské soutěži uvnitř EU, zlepšení jednotného trhu námořní dopravy, vytvoření takzvaného jednotného evropského nebe, či zefektivnění uplatňování stávajících právních předpisů EU v oblasti energetiky.

Komise dále mimo jiné navrhuje vytvoření plnohodnotného nástroje k přeshraničnímu zprostředkování pracovních příležitostí a náboru pracovních sil či usnadnění elektronického obchodu v EU jednodušším používáním platebních služeb. Zaměřit se chce i na zlepšení vysokorychlostního širokopásmového připojení nebo zdokonalení právních předpisů upravujících bezpečnost výrobků a jejich prosazování.

Nový dokument navazuje na podobný text Komise s názvem Akt pro jednotný trh, který vznikal na přelomu let 2010 a 2011 (EurActiv 29.10. 2010).

Důležitá bude implementace

Na tom, že prohlubování jednotného vnitřního trhu, je klíčovým zájmem Unie, se shoduje absolutní většina evropských politiků. Pro odstraňování přetrvávajících překážek bude podle nich nejdůležitější implementace jednotlivých opatření.

„Skutečnou výzvou pro nás všechny (vlády, Komisi i europoslance), je v budoucnu dosáhnout jednotného trhu založeného na úplné implementaci pravidel a iniciativ. Příliš dlouho jsme se věnovali jednotnému trhu jen naoko. V období krize bychom měli přijmout jednotný trh jako nejlepší prostředek, který EU má k vytvoření tolik potřebných pracovních míst a ekonomického růstu. Nastal čas, abychom byli v otázce jednotného trhu jednotně smýšlející,“ řekl šéf Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Malcolm Harbour (ECR).

Komise plánuje předložit všechny klíčové legislativní návrhy Aktu o jednotném trhu II do jara příštího roku a návrhy nelegislativní povahy do konce roku 2013. Zároveň vyzvala Evropský parlament a Radu, aby tyto legislativní návrhy přijaly přednostně do jara roku 2014.

Ne všichni jsou si však jistí, že nový dokument stávající situaci razantně zlepší. „Při pohledu na nový Akt pro jednotný trh je bohužel více než jasné, že spotřebitelé jsou opět postaveni na vedlejší kolej. V oblasti spotřebitelské politiky Komise z velké části pouze recykluje již dříve představené cíle a nepřináší mnoho nového,“ uvedla europoslankyně Olga Sehnalová (S&D) ze stejného výboru.

Ne všechny návrhy Komise jsou však podle Sehnalové špatné. „Pochválit bychom Komisi mohli za snahu o zjednodušení a zpřehlednění bankovních poplatků a služeb. Právě nepřehledné bankovní poplatky totiž spotřebitele dlouhodobě trápí,“ dodala česká europoslankyně.