EU jsou trnem v oku švýcarské daňové zákony

Komise včera obvinila Švýcarsko z udílení nespravedlivých daňových výhod, které podle jejího vyjádření dosahují podoby nelegální státní podpory. Komise je přesvědčená, že cílem takové legislativy je odlákat nadnárodní společnosti z EU.

Komise vyzvala Švýcarsko k zrušení zákona, který umožňuje firmám sídlícím ve Švýcarsku využívat daňových zvýhodnění pro zisky vytvářené uvnitř EU.

Komise uvádí, že taková výsadní daňová práva představují nelegální státní pomoc a porušují dvoustranou obchodní dohodu z roku 1972, podle níž se obě strany zavázaly neudělovat dotace, které narušují hospodářskou soutěž.

„Švýcarsko využívá výsadní právo na přístup k vnitřnímu trhu a musí proto přijmout povinnosti, které z toho vyplývají,“ říká komisařka pro vnější vztahy Benita Ferrero-Waldner.

Švácarsko stížnost Komise odmítá s tím, že se dohoda nevztahuje na daně: „Mezi Švýcarskem a EU neexistují žádné smluvní závazky o harmonizaci zdanění firem. V důsledku toho není možné, aby docházelo k porušování dohod,“ sdělilo švýcarské ministerstvo financí v tiskovém prohlášení a dodalo: „Švýcarsko zajistí, aby jeho přitažlivost pro švýcarské i zahraniční firmy zůstala zachována nebo se dokonce zvýšila.“

Ačkoliv smlouva z roku 1972 umožňuje Evropské unii přijmout odvetná opatření (včetně cel na švýcarské vývozy), mluvčí Komise Emma Udwin sdělila, že Komise bude před novým vyjednávání o smlouvě nejprve hledat podporu u jednotlivých členských zemí.

Členské státy s velkou pravděpodobností Komisi podpoří, neboť řada nadnárodních firem, včetně takových gigantů jako General Motors, Procter & Gamble nebo Kraft Foods, přesunula své sídlo z EU do Švýcarska.

Daňová konkurence představuje problém také uvnitř EU. Země jako Irsko či Lucembursko lákají svými nízkými daněmi firmy ze zemí, kde jsou daně vysoké – jako je například Francie nebo Německo. Snaha Komise o harmonizaci daňových systémů napříč EU ovšem naráží na tvrdý odpor zemí, v nichž je zdanění nižší.