EU chce zpřístupnit frekvence vyhrazené GSM i jiným technologiím

Frekvence dosud vyhrazené jen mobilním telefonům s technologií GSM, by se podle Evropské komise měly otevřít i dalším technologiím, jako je například mobilní síť třetí generace, která umožňuje vysílání obrazových záznamů a rychlé stahování datových souborů.

Souvislosti:

V roce 2002 Evropský parlament spolu s Radou rozhodli o vytvoření společné politiky v oblasti rádiového spektra, která usiluje o harmonizaci způsobu jeho využití, zvyšování efektivity jeho využívání a zlepšování informací o využití a dostupnosti spektra.

V loňském roce Evropská komise představila reformu pravidel pro telekomunikační odvětví, jejímž cílem bylo zjednodušit regulační prostředí takovým způsobem, který by usnadnil rozvoj nových mobilních technologií.

V rámci této reformy by se přidělování spektra mělo více řídit principy tržní poptávky. Od toho si Komise slibuje „posílení hospodářské soutěže o využívání spektrálních pásem a zlepšení přístupu občanů k multimediálním službám“.

Mobilní sítě nejlépe fungují v oblasti nízkofrekvenčního pásma, které v současné době využívají mobilní telefony pracující s technologií GSM.

Původní směrnice o GSM z roku 1987 přidělila této technologii frekvence 900 MHz a 1.800 MHz. Přestože ve své době směrnice umožnila masové rozšíření technologie GSM po celé Evropě, v dnešní době je již podle Evropské komise zastaralá, neboť znemožňuje další generaci bezdrátových technologií využívat spektrum, které bylo původně vyhrazeno pouze službám GSM.

Témata:

Evropská komise včera navrhla otevřít rádiové frekvence vyspělejším datovým a multimediálním mobilním službám. Pokud by se tento návrh podařilo prosadit, vzrostl by podle Komise objem a možnost výběru dostupných bezdrátových mobilních služeb. Občané by z toho měli prospěch, neboť by se navíc zlepšilo i geografické pokrytí těmito službami.

Nové opatření by prospělo i telekomunikačním společnostem, říká Komise, neboť by poklesly náklady na bezdrátové pokrytí.

Komise vedle návrhu na zrušení směrnice o GSM přišla také s rozhodnutím, podle nějž by nové technologie mohly na frekvencích 900 MHz a 1.800 MHz koexistovat s technologií GSM, která by i nadále mohla tyto frekvence využívat.

Evropská komise je přesvědčená, že by navrhovaná opatření měla na sektor pozitivní vliv, neboť by podpořila rozvoj nových bezdrátových služeb pracujících s mobilními technologiemi vyšší generace.

Další kroky:

Návrh na zrušení směrnice o GSM vyžaduje formální schválení ze strany Evropského parlamentu a Rady ministrů. Rozhodnutí musí Komise schválit pouze formálně. Obě opatření by měla být přijata do konce letošního roku.