Ecofin: účetní standardy musí být jednotné

Ministři financí a guvernéři centrálních bank se v Praze dohodli na reformě dohledu nad finančními institucemi v EU. Dojde k vytvoření nového orgánu pro dozor nad makroekonomickou stabilitou. Ecofin došel k závěru, že není možné připustit další rozrůznění účetních standardů v USA a Unii.

„Už je to takové klišé říkat, že tato krize je krizí důvěry. Ale je to bohužel pravda,“ řekl český ministr financí Miroslav Kalousek na páteční tiskové konferenci novinářům a tak objasnil, proč se musí urychleně zpřísnit regulace – investoři pak začnou trhům opět věřit a nastartují ekonomiku k růstu.

Právě dohled na finančními trhy sedmadvacítky byl ústředním tématem závěrečného dne jednání Ecofinu. To zahájila prezentace Jacquesa de Larosièra, který vedl expertní skupinu zabývající se právě potřebnými změnami v regulaci a dohledu nad finančnictvím. Hlavní závěr zní: je třeba vytvořit nový orgán pro sledování makroekonomické stability, jehož hlavní úkolem bude vydávání varování před možnými riziky.

Takzvaná Evropská rada pro systémová rizika (ESRC) by se tedy nezabývala jednotlivými institucemi na finančním trhu, nad nimiž by i nadále dozorovaly příslušné orgány na národní úrovni. Tyto orgány by měly být nicméně posíleny tzv. Evropským systémem finančního dohledu, který vznikne transformací několika výborů (CEBS, CESR a CEIOPS) do nových institucí. Celý reformní proces bude završen pravděpodobně okolo roku 2012.

Z následné diskuse mezi jednotlivými ministry a guvernéry vyplynulo, že většina z nich považuje za hlavní slabinu současného systému jeho přílišnou zahleděnost do kontroly jednotlivých subjektů na finančním trhu. Naopak opomíjena jsou systémová rizika. Jinými slovy pro stromy někdy nevidíme les. V tomto ohledu bude pro hladké fungování ESRC důležitá její intenzivní spolupráce s centrálními bankami, shodli se účastníci jednání. Směrem k větší transparentnosti, a tím obnovení důvěry investorů, by mělo vést také slaďování pravidel dohledu na národní úrovni.

Jedním z hlavních bodů jednání Ecofinu se už v pátek, navzdory původnímu programu, stala harmonizace účetních standardů mezi oběma břehy Atlantiku. Podle vyjádření Miroslava Kalouska představují změny v americkém účetnictví „vážný problém“ pro některé státy Unie. Této otázce věnoval většinu času na tiskové konferenci také komisař pro vnitřní trh Charlie McCreevy.

V čem je problém? Americký Federální úřad pro účetní standardy (FASB) pod tlakem Kongresu provedl změny v účetních standardech tak, aby ulehčil především některým bankám cestu z krize. Konkrétně se jedná o to, že podle nových pravidel banky nebudou muset některá svá nelikvidní aktiva vykazovat v jejich tržní hodnotě (která je v současnosti často velmi nízká), ale mohou zohlednit jejich „skutečnou a férovou“ hodnotu, respektive zkusit odhadnout, kolik by to které aktivum stálo, pokud by neprobíhala krize. Společnosti na finančním trhu by se po aplikaci nového pravidla nepropadaly do takových ztrát, zní odůvodnění nového pravidla.

Už ze samotného popisu tohoto systému je jasné, jak obtížně se bude aplikovat. Co hůř, podle kritiků – především z Evropy a také od Globální asociace účetních standardů (ACCA) – si v současné krizi nemůžeme dovolit rozrůzňování účetních standardů, které by mohlo podkopat důvěru investorů a znevýhodnit zejména evropské bankovní domy.

O dalších bodech jednání Ecofinu informoval EurActiv už v pátek (viz EurActiv 3.4.2009).