Ecofin se bude zabývat prázdnými státními pokladnami

Dnes a zítra v Praze probíhá neformální zasedání ministrů financí sedmadvacítky a guvernérů centrálních bank. Kromě hlavního bodu – nadměrných schodků se na programu objeví také finanční trhy, přínosy rozšíření Unie, reforma MMF nebo aktuální hospodářská situace.

Ústředním tématem pražského Ecofinu bude dodržování Paktu stability a růstu a tzv. postup při nadměrném schodku (excessive deficit procedure – EDP). Evropská komise zahájila na konci března EDP s pěti státy: Francií, Řeckem, Irskem, Španělskem a Velkou Británií (u ní se jedná o prodloužení). Všechny hospodařily v minulém roce s deficitem, který překročil povolená 3% HDP. Podle závažnosti situace Komise stanovila, kolik času dostane ta která země na vyřešení problému. Řecko musí napravit svůj schodek (3,7% HDP v roce 2008) do roku 2010, Francie a Španělsko (shodně 3,4%) do roku 2012, Irsko (6,3%) do roku 2013 a Velká Británie nejpozději v letech 2013-14.

Na ministrech financí teď bude, aby schválili konkrétní legislativní kroky nutné ke vstupu čtyřech nových zemí do EDP (Británie tam je už od července minulého roku). Ecofin také projedná nápravná opatření doporučená Komisí a odsouhlasí lhůty pro řešení nadměrných schodků.

Dnes odpoledne přijdou na pořad jednání tři témata. Prvním z nich je příprava na jarní zasedání Mezinárodního měnového fondu. Řeč bude především o hledání fondů pro tuto instituci, finančních nástrojích, dohledu nebo reformě řízení. Dále se bude už tradičně mluvit o aktuální hospodářské a finanční situaci, přičemž tentokrát se ministři a bankéři zaměří především na banky, pojišťovny a trhy cenných papírů.

Třetím bodem bude diskuse o přínosech a nákladech rozšíření Unie, které proběhlo před pěti lety, a to jak z pohledu starých, tak nových zemí. Při jednání budou ministři vycházet ze závěrů pražské konference „Rozšíření EU – 5 let poté“ a zhodnotí hlavně jeho dopady na konkurenceschopnost evropských firem, trh práce a zaměstnanost a na makroekonomickou stabilitu zemí Unie. Pokud lze soudit ze závěrů zmíněné konference, panuje všeobecná shoda na tom, že z rozšíření těžily jak staré, tak nové členské státy. Stále tu ovšem existuje velký prostor pro zlepšení spolupráce zemí v rámci Unie například při dotváření jednotného vnitřního trhu nebo koordinaci dohledu nad finančními trhy.

Právě o posledním jmenovaném bodu se bude v Praze jednat v sobotu. Především bude řeč o zprávě expertní skupiny Komise věnované regulaci finančního trhu Unie (zveřejněné na konci února). Jejími hlavními doporučeními jsou oddělení makroekonomického dohledu nad dohledem nad finančními institucemi a zřízení nových úřadů jak na národní, tak na evropské úrovni. Hlavní slovo při kontrole finančního trhu by mělo i nadále zůstat jednotlivým členským státům.