Řecko potvrdilo podvod při vstupu do eurozóny

Včera současně řecká vláda i Evropská komise potvrdily, že Řecko vstoupilo do eurozóny za pomoci statistických podvodů. Skutečné deficity od roku 1999 vždy překračovaly hranici 3% HDP.

Řecko se dostalo do eurozóny v roce 2001 na základě toho, že v roce 1999 splnilo všechna zásadní maastrichtská kritéria, zejména pak kritérium pro deficit veřejných financí. Vykázaný deficit za rok 1999 v hodnotě 1,8% HDP byl však zkreslený. Řečtí statistici zapomněli zahrnout zejména výdaje na obranu a mnohé další položky. Skutečný deficit podle revize Eurostatu dosáhl v rozhodujícím roce 1999 3,4%.

Řecko ale za podvod pravděpodobně nebude vyloučeno z eurozóny. „Názor naší právní služby je takový, že není možné to vrátit zpět,” řekl mluvčí evropské komise podle ČTK. Přijetí se totiž uskutečnilo na základě konvergenční zprávy, na jejíž metodologii nebyla tehdy podána stížnost.

Revizi řeckého národního účetnictví bude dnes na veledůležité schůzce probírat Euroskupina (ministři financí eurozóny). Evropská komise již nicméně zahájila proti Řecku disciplinární řízení, a to alespoň za porušování současných pravidel Paktu stability a růstu.