Deficit se vyšplhá až na 5,2% HDP

Ministerstvo financí České republiky včera zvýšilo odhad schodku na rok 2004 z původně plánovaných 4,6% až na 5,2% HDP. Do deficitu totiž na nátlak Evropské komise museli čeští úředníci připočítat i záruky ve prospěch ČNB v hodnotě 22 miliard Kč z roku 1997.

Česká republika začala na podzim pravidelně předkládat Evropské unii konvergenční program, ve kterém se zavazuje k udržení deficitů pod určitými hranicemi. Programy předávají Evropské komisi všechny členské země EU, které ještě nepřijaly společnou měnu. Česká republika původně na rok 2004 předpokládala deficit ve výši 4,6% HDP. Navýšením na 5,2% HDP se ocitne na samé hranici stropu nahlášeného pro tento rok Bruselu. Podle revidovaného plánu snižování deficitů by měl schodek v roce 2005 dosáhnout 4,2% HDP, v roce 2006 3,6% HDP, o rok později 3,3% HDP a konečně v roce 2008 3% HDP. To by Bruselu mělo stačit, a Česká republika by tak mohla přijmout euro v roce 2010. Odborníci z řad mezinárodních institucí nicméně varují, že český plán rozpočtové reformy je málo ambiciózní a limit 3% HDP ještě nesvědčí o zdravých veřejných financích.