Barroso je znepokojen malým pokrokem na summitu G20

Summit skupiny G20, který proběhl minulý týden v Pittsburghu, nesplnil očekávání států EU ohledně jasné regulace finančních trhů. Nepovedlo se dosáhnout zdanění některých spekulativních kapitálových obchodů ani „zastropování“ odměn manažerů.

Souvislosti:

Summit v americkém Pittsburghu byl po summitech ve Washingtonu (listopad 2008) a v Londýně (duben 2009) již třetí vrcholnou schůzkou skupiny G20 týkající se přestavby celosvětového finančního systému. Závěrečné komuniké pittsburského summitu obsahuje široký kompromis ohledně nevyváženosti celosvětového obchodu, regulace finančních trhů a posílení zastoupení rozvojových ekonomik v Mezinárodním měnovém fondu (MMF).

Příští rok budou následovat summity G20 v Kanadě a v Jižní Koreji.

Témata:

Předseda Evropské komise José Manuel Borroso je celkově s  komuniké „Rámec pro silný, udržitelný a vyvážený růst“, které je výsledným dokumentem summitu, spokojen. Je nicméně znepokojen „malým pokrokem“ v regulaci finančních trhů. Před summitem se očekávalo, že evropští politici prosadí komplexní balíček, který bude mimo jiné řešit problém nadměrných manažerských odměn či posílení kapitálových požadavků na banky.

Jedním z témat v závěrečném komuniké je snaha zmírnit nevyváženost globálního trhu. Tuto otázku dlouhodobě řeší především USA, které poukazují na fakt, že Američané nesou příliš velkou část celosvětové spotřeby ve srovnání s výrazně exportně orientovanými ekonomikami, jako jsou například Čína či Německo. Státy G20 se proto shodly, že je třeba podpořit poptávku.

USA se pak přihlásily k závazku přijmout do roku 2011 mezinárodní rámec řešící kapitálové požadavky na banky. Státy EU se o dohodu v této oblasti snaží již od 90. let. EU přijala rámec pro stanovení kapitálových požadavků Basel II jako součást směrnice o kapitálových požadavcích (CRD-Capital Requirements Directive) letos v červnu. Vyšší kapitálové požadavky se mají týkat také obchodu s finančními deriváty. To je dáno i tím, že krachy Lehman Brothers či American International Group (AIG) měly jasnou souvislost právě s obchodem s finančními deriváty.

Vítězství Číny a Německa

Největším zájmem německé kancléřky Angely Merkel byla problematika velkých bankovních domů, jejichž pád by fatálně ovlivnil celosvětové finanční trhy. Státy G20 se shodly na nutnosti reformy postupů v případě platební neschopnosti takových bank.

Dalším výsledkem jednání byla dohoda, že Čína získá větší hlasovací práva ve Výkonném výboru MMF. Vyspělé státy odsouhlasily, že pět procent jejich hlasů bude přerozděleno ve prospěch státům, které nejsou dostatečně zastoupeny.

Další dohoda, které dosáhly státy G20, znamená, že Financial Stability Board, orgán, který v rámci G20 koordinuje návrhy na úpravu současného finančního systému, bude mít v budoucnosti širší mandát pro koordinaci a monitorování finančních regulací.

Žádné nové daně a žádné stropy manažerským odměnám

Evropské unii, v Pittsburghu reprezentované Velkou Británií, Francií, Německem, Španělskem, Nizozemskem, Švédskem (předsednická země) a zástupci Evropské komise, se nepodařilo dosáhnout cílů, které si před summitem vytyčila. Největší pozornost věnovala EU zdanění finančních transakcí a „zastropování“ odměn manažerů (EurActiv 18.09.2009).

Zdanění peněžních transakcí, navrhované německým ministrem financí Peerem Steinbrückem, se do konečného komuniké nedostalo. Tato daň má být uvalena na krátkodobé spekulace ve finančním obchodování. Peer Steinbrück navrhoval toto zdanění ve výši 0,05 %.

Zástupci Francie a Německa přicestovali na summit G20 s plánem „zastropování“ odměn pro manažery. Právě systém manažerských bonusů je většinou uváděn jako jeden z faktorů, které způsobily podstupování nadměrných rizik při obchodování. Státy G20 se shodly, že orgán Financial Stability Board by měl v budoucnosti výše bonusů monitorovat a průběžně vyhodnocovat.