Automobilky dostanou uhlíkové povolenky za „ekoinovace“

Zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: winnond.

Evropská komise chce automobilky motivovat k rychlejšímu zavádění inovací snižujících emise skleníkových plynů. Pokud výrobci do nově vyráběných osobních vozidel začnou zavádět předem schválené „ekoinovace“, dostanou zdarma emisní povolenky. Vyplývá to z nařízení, které včera schválila Evropská komise.

Komise doufá, že pokud výrobcům aut nabídne zdarma povolenky, za které by jinak musely v rámci evropského systému obchodování s uhlíkovými emisemi (EU ETS) platit, bude je to motivovat k rychlejšímu zavádění inovací přispívajících k omezování emisí skleníkových plynů.

Legislativa, kterou Evropská unie přijala v roce 2009, automobilkám ukládá, aby do roku 2015 snížily emise skleníkových plynů u nově vyráběných osobních aut na 130 g/km. Tohoto snížení má být přitom dosaženo výlučně zaváděním inovací u motorových technologií.

O dalších 10 g/km (tj. na 120 g/km) mají pak producenti emise snížit pomocí technologických vylepšení, například automatickým sledováním tlaku v pneumatikách, snižováním valivého odporu pneumatik nebo instalací indikátoru, který řidiči řekne, jak má řadit tak, aby jízda byla co nejekonomičtější a zároveň co nejméně znečišťovala životní prostředí.

Opatření mají automobilky zavádět postupně od roku 2012, kdy bude přísnější normy muset výrobce plnit u 65 % nově vyráběných osobních vozů. V roce 2013 to má být už u 75 % vozů, v roce 2014 u 80 % a v roce 2015 u veškerých aut.

Pokud výrobce požadavky EU plnit nebude, zaplatí pokutu vypočtenou z počtu gramů CO2 na kilometr, o něž jím vyráběné vozy překračují povolený limit (EurActiv 2.12.2008).

Včerejší nařízení, které vydala Evropská komise, definuje „ekoinovace“ jako jakoukoli technologii, která je na trhu nová, přispívá k „významnému snížení emisí CO2“ a zároveň nebyla při určování emisí daného vozidla jinak zohledněná.

Za ekoinovace Komise bude považovat zlepšení pohonu nebo snížení spotřeby energie u zařízení, které tvoří povinnou součást vozidla. Ekoinovací tak podle Komise může být implementace solárních panelů vyrábějících elektřinu, ale ne snížení spotřeby zabudovaného autorádia.

Brusel neuzná ani technologie, jejichž zavádění už upravují jiná unijní nařízení, konkrétně již zmíněné sledování tlaku v pneumatikách či snižování jejich valivého odporu, ale také zlepšování energetické účinnosti klimatizace nebo použití biopaliv.

Přesný postup, podle kterého budou automobilky moci podávat žádosti o uznání ekoinovací, má Komise představit v dohledné době.

Snížení emisí CO2, k němuž u daného vozidla dojde v důsledku ekoinovace, bude podle Komise tvořit součást schvalovací procedury při uvádění nového automobilu na trh.