Javier Perez: Nová legislativa pro platby kartou na vnitřním trhu může být diskriminační

Javier Perez.

Evropská komise se tento měsíc chystá zveřejnit novou legislativu upravující mj. tzv. mezibankovní poplatky, které si vydavatelé karet účtují při platbě kartou. Podle Javiera Pereze, prezidenta společnosti MasterCard Europe, hrozí, že nová pravidla nebudou spravedlivá, protože přinesou výhody konkurenci.

Javier Perez je prezident společnosti MasterCard Europe, kde  pracuje již od roku 1996. Před tím působil v bankovních domech Banco de Vizcaya Argentaria, Banca Catalana a Visa International.

  • EurActiv nedávno informoval o publikaci studie berlínských vědců, v níž dospěli k závěru, že hotovostní platby mají vyšší náklady než platby debetními a kreditními kartami. Měla by k tomuto zjištění přihlédnout i Evropská komise, která se tento měsíc chystá zveřejnit novou legislativu k platebním službám na vnitřním trhu EU (více o studii EurActiv 19.6.2013)?

Spotřebitelé nyní nesou pouze část nákladů spojených s platbou. Pokud na ně přenesete všechny náklady, povede to jednoduše k tomu, že se raději vrátí k hotovosti. Udělají to proto, že mají za to, že hotovostní platby nic nestojí. Pokud se platby kartou zdraží, tito lidé si jednoduše řeknou: Hotovost je zadarmo, tak proč platit za použití karty.

Z ekonomického pohledu se navíc jedná o katastrofu, protože nahrazujete levnější způsob provádění plateb nákladnějším. Nesmíme navíc zapomenout, že používání hotovosti podporuje daňové úniky, šedou ekonomiku a nelegální činnost.  

  • Myslíte si, že vyčíslení nákladů na používání hotovosti bude součástí dopadové studie Komise?

Jestliže budeme brát minulost jako jakýsi indikátor budoucnosti, tak bychom měli pociťovat znepokojení. Vzpomeňme si, že Komise novelizaci pravidel původně zdůvodňovala dohodou 20/30, podle které byl poplatek u debetních karet nastaven na 0,20% a u kreditních karet na 0,30%. Tehdy tvrdila, že si k nákladům hotovosti nechá zpracovat studii, ale nikdy k tomu nedošlo (Evropská komise se v roce 2009 dohodla se společnosti MasterCard na poplatcích ve výši 20/30, podle které si pak účtovala u plateb debetními kartami poplatek 0,20% a u kreditních karet poplatek 0,30%; pozn. red.).  

  • Věnujme se nyní mezibankovním poplatkům (MIF), k nimž Evropská komise také připravuje legislativu. Tyto poplatky se týkají vztahů mezi vydávající a zúčtovací bankou při vypořádání transakcí provedených kartou. Evropská komise již před několika lety uvedla, že tyto poplatky jdou proti evropskému právu v oblasti hospodářské soutěže. Případem se zabývá i Soudní dvůr EU. Vy sám jste vyjádřil obavu, že připravovaná legislativa bude tímto případem ovlivněna. Proč si to myslíte?

Další slyšení nás čeká tento měsíc a konečné rozhodnutí soudu k našemu odvolání padne na konci příštího roku. Je to oddělená záležitost, která s legislativními návrhy nemá nic společného.

Úkolem legislativy je napravovat to, co nefunguje. Pokud ale budeme na základě minulého vývoje usuzovat, jak se budou věci vyvíjet do budoucna, pak je můj předpoklad úplně jednoduchý: bude to pokračovat cestou, kterou se již vydalo DG Competition (proti zájmům Visa a Mastercard, pozn.red.). Jestliže se stejnou cestou vydá i DG Markt, můžeme očekávat, že dojde k nucenému snížení poplatků.

Takový krok by ale mohl znamenat, že se regulace nebude vztahovat na velké hráče, jako je American Express a Paypal, a to jednoduše proto, že proti nim Komise v minulosti nikdy nevystoupila. Musíme to tedy vidět v souvislostech.

Pokud je třeba systém mnohostranných mezibankovních poplatků změnit, Komise může dát v podstatě preferenci modelu, který uplatňuje American Express. Konceptu, který bude respektovat, že platby mají nenulové náklady, se ale nevyhneme. Nemůžeme se tvářit, že platby nic nestojí. Otázkou je, jak jsou tyto náklady vysoké a kdo je zaplatí. Měla by se vést diskuse, jaká bude do budoucna podstata trhu s platbami. Tento trh je pro ekonomiku zcela zásadní a elektronické obchody a digitální ekonomika na něm budou závislé.

  • Nemáte obavy z toho, že se regulace vyhne technologiím, které ještě nebyly vynalezené?

Proti novým hráčům nic nemám. Do nových produktů ale částečně investujeme i my sami (MasterCard uzavřel strategické partnerství se společností C-SAM, která pracuje na vývoji mobilní peněženky, pozn.red.). Všechny tyto produkty dále rozšiřují trh s platbami.

Takže jsem pro. Ostatně, když se koláč zvětšuje, i nám se tím rozšiřuje prostor, kde můžeme růst. Nejsme proti soutěži, ale ohrazujeme se proti označování vítěze a poraženého ještě před tím, než soutěž vůbec začne. Občas slýcháme: „milá MasterCard, my tě soutěžit nenecháme“. Ale proč? Tohle přece není golf, kde soupeř dostane handicap, aby měl šanci vyhrát. Je to divné obzvlášť v situaci, kdy by se tím spotřebitelům zhoršilo postavení.

Nikdo nám zatím neřekl, že bychom disponovali významnou tržní silou. Není to tedy ten případ, kdy by nám nemělo být dovoleno soutěžit. Ceny za platby jsme obchodníkům dramaticky snížili. Nemusí díky tomu otevírat nove kamenné pobočky a mohou expandovat online.