Z Junckerova balíčku se nejvíc investuje v energetice, zatím zmobilizoval 60 miliard eur

Jean-Claude Juncker; zdroj: Evropská komise

Od září funguje Evropský fond pro strategické investice, na kterém stojí tzv. Junckerův balíček. Podle Komise by se díky němu mělo v EU pro investice během tří let odblokovat 315 miliard eur. Zatím se povedlo zmobilizovat 60 miliard a zájem je hlavně o projekty v energetice. ČR využívá peníze z EFSI pro zlepšení úvěrových podmínek malých podniků, mohlo by se ale poohlížet po větších projektech.

Z takzvaného Junckerova balíčku mají v současné chvíli odsouhlasenou podporu ve výši 9 miliard eur projekty ve 22 zemích evropské osmadvacítky.  Česká republika je mezi nimi. Dohromady by se mělo v těchto projektech mobilizovat více než 60 miliard eur.

V Česku by se našly i projekty vhodné k financování z větve EFSI zaměřené na infrastrukturu a inovace.

„To je velice dobrý pokrok,“ řekl EurActivu Wilhelm Molterer, výkonný ředitel Evropského fondu pro strategické investice (EFSI), na kterém investiční balíček (oficiálně nazývaný Investiční plán pro Evropu) staví.

Fond spravovaný Evropskou investiční bankou (EIB) má k dispozici 16 miliard z evropského rozpočtu, které mají vytvářet záruku za soukromé investice. K nim se přidává ještě 5 miliard eur z vlastních zdrojů EIB.

EFSI začal fungovat loni v září a během tří let by měl společně s dalšími nástroji balíčku odblokovat v EU investice za celkových 315 miliard eur. Junckerova komise si od něj slibuje oživení unijní ekonomiky.  

Dvě větve EFSI

„Pětimiliardový příspěvek EIB je určen speciálně pro financování malých a středních podniků prostřednictvím Evropského investičního fondu (akciová společnost, ve které EIB drží 59 % a Evropská komise 30 % akcií – pozn. red.),“ vysvětlil redakci Molterer.

„Druhou větev tvoří šestnáctimiliardová záruka poskytovaná Evropskou komisí, určená na podporu investic do infrastruktury a inovací prostřednictvím EIB,“ dodal.

Jak ukazuje hodnocení investičního plánu aktuální k lednu 2016, zájem je v Evropě o obě části 21miliardového balíku.

Evidováno v té době bylo 84 dohod umožňujících financování malých a středních podniků. Je mezi nimi i smlouva mezi EIF a Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou k programu COSME určenému pro tyto účely. Dohodu mají s fondem také Komerční banka a Česká spořitelna.

Podrobněji se využití EFSI v České republice a dalšímu potenciálu věnuje další článek EurActivu. Stručně lze však říci, že podle oslovených ministerstev a asociací by se v Česku našly i projekty vhodné k financování z druhé větve fondu zaměřené na infrastrukturu a inovace. Ta je určena především pro velké projekty a žadatelé se mohou obracet přímo na EIB.  

Hledání inspirace

K lednu 2016 bylo v této větvi schváleno k financování 42 projektů především v zemích západní Evropy, ale také ve Finsku, Chorvatsku, Polsku nebo Slovensku.

„V Evropě je již několik projektů, u kterých můžeme hledat inspiraci. Ve Francii se fond například využívá na projekt směřující ke zlepšení energetické účinnosti domácností. Ve Španělsku EFSI financuje dlouhodobý úvěr na projekt rozvodné plynové sítě. V Irsku fond poskytuje zdroje na výstavbu nových čtrnácti zdravotních center,“ sdělila EurActivu ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (ANO).

Šlechtová: „V Evropě je již několik projektů, u kterých můžeme hledat inspiraci.“

Tyto projekty jmenuje i poradce prezidenta Hospodářské komory ČR Ivan Voleš. Přidává k nim podporu výzkumu a vývoje ve výrobě biologických léků z krevní plazmy ve Španělsku nebo výstavbu větrných elektráren v Dánsku. „Jde o projekty, jejichž hodnota se pohybuje od 140 milionů do 2 miliard eur,“ řekl redakci.

„Nejvíce žádostí z infrastrukturní části EFSI přichází v zahraničí z oblasti energetiky – jde například o mořské větrné parky. Dále jsou to v oblasti dopravy letištní terminály a dálnice. Přicházejí také projekty z oblasti zdravotnictví,“ shrnuje mluvčí českého ministerstva průmyslu a obchodu František Kotrba.

Životaschopné projekty

Obecně se podpora z EFSI uděluje projektům, které jsou ekonomicky životaschopné, technicky proveditelné, jsou v souladu s politikami EU, mají potenciál mobilizovat další zdroje financování a zajišťují adicionalitu – což znamená, že by bez podpory EFSI nemohly být realizovány nebo by nemohly být provedeny ve stejném rozsahu.

„Je vhodné zdůraznit, že podpora z EFSI je poskytována nikoli formou dotací, ale formou návratných finančních nástrojů, tedy je nezbytné, aby daný projekt generoval dostatečné příjmy pro splacení úvěru či jiné formy finanční podpory,“ dodává Kotrba.  

Lepší přehled o investiční příležitostech by měl přinést Evropský portál investičních projektů (European Investment Project Portal – EIPP), jehož spuštění je plánováno během tohoto nebo příštího měsíce. Ten by měl propojovat investory z celého světa s autory projektů v EU.

Investiční platformy

O podporu z EFSI ovšem nemusí žádat pouze jednotlivé projekty. Podle ředitele Molterera nabízejí zajímavou příležitost i takzvané investiční platformy, na kterých se může podílet více účastníků z veřejného i soukromého sektoru.

Díky této spolupráci by mělo být možné financovat projekty z EFSI efektivněji, než by tomu bylo při individuálním jednání s každým účastníkem.

„Filozofie investičních platforem spočívá ve sdružování menších projektů. Například v oblasti energetické účinnost se většinou setkáváme s malými nebo velmi malými projekty. Pro využití záruky má velikost projektu také svůj význam. Proto jsme přišli s myšlenkou investičních platforem, které by spojily více malých projektů do větších jednotek,“ řekl redakci.

Platformy nemusí být zaměřeny jen tematicky, ale také regionálně. Jako vhodný příklad uvádí Molterer nakládání s odpadními vodami na regionální úrovni.

Přesná pravidla pro fungování těchto platforem však musí být teprve vytvořena.  

Autor: Adéla Denková