Výrobci vodíkových aut spoléhají na podporu politiků

Zdroj: http://www.world.honda.com/.

Vodíková auta jsou ekologická, svižná a tichá. Na jejich komerční využití se ale teprve čeká. Přední světové automobilky jako Mercedes, Honda nebo Toyota plánují jejich uvedení na trh během příštích několika let. Jejich masovějšímu rozšíření však bude přinejmenším zpočátku bránit malý počet čerpacích stanic.

Evropa vidí v elektrických autech s vodíkovými palivovými články jednu z možností, jak do budoucna snížit emise skleníkových plynů z dopravy. I přes podporu ze strany Evropské komise není ale jejich masové rozšíření v nejbližší době příliš pravděpodobné.

Podle nedávné zprávy poradenské společnosti McKinsey & Company se do roku 2015 v Evropě prodá 100.000 vodíkových vozů, do roku 2020 1 milion a v roce 2050 může podíl vodíkových aut na trhu dosáhnout 25 %.

Evropská komise se v blízké době chystá představit sérii návrhů na podporu rozvoje vozů na alternativní pohon (elektromobily, vodíková auta, hybridy). Vycházet přitom bude z Bílé knihy o dopravě, kterou představila vloni v březnu (EurActiv 29.3.2011) a ve které nastavila vizi budoucnosti evropské dopravy. Dokument mimo jiné předpokládá, že do roku 2030 dojde v centrech velkých měst k dramatickému poklesu počtu aut na tradiční benzínový a naftový pohon.

Silniční doprava se na celkovém objemu emisí skleníkových plynů v EU podílí z 20 % a představuje hlavní faktor zhoršené kvality ovzduší ve městech.

Zastánci vodíkového pohonu očekávají, že by chystané návrhy Evropské komise mohly vznikajícímu sektoru pomoci. Větší podpora ze strany veřejného sektoru je podle nich i v době, kdy všechny vlády šetří, mimořádně důležitá.

„Chceme zdůraznit, že podle našeho názoru část řešení problému s hospodářským oživením v Evropě spočívá ve faktických investicích do těchto dlouhodobých řešení,“ uvedl Pierre-Etienne Franc, předseda představenstva Společného podniku pro palivové články a vodík (členy této technologické iniciativy jsou veřejné instituce i soukromé podniky včetně automobilek, jakými jsou Daimler AG, Honda nebo Volkswagen).

Zatím chybí infrastruktura

Vodíkové palivové články mají podle Komise i samotných výrobců řadu výhod. Vodíková auta jsou ve své podstatě elektromobily, jimž jako zdroj energie neslouží baterie, ale vodíkový článek. Palivo si vůz bere ze zabudované nádrže na stlačený vodík. Oproti elektromobilům na baterie mají vodíková auta delší dojezd. Zatímco dnešní sériově vyráběné elektromobily ujedou na jedno nabití 80-160 km, auta na vodíkový pohon mohou na jednu nádrž ujet okolo 400-450 km. Oproti klasickým benzínovým a naftovým autům navíc nepřispívají tolik ke znečištění ovzduší.

Své prototypy na vodíkový pohon představilo už několik předních světových automobilek. Vodíkový automobil už má Toyota, Mercedes nebo Honda a další výrobci jako například BMW, GM nebo Nissan své vozy chystají.

Rozjezd aut na vodíkový pohon v minulosti doprovázely obavy o bezpečnost. Vodík je totiž při styku se vzduchem výbušný. Výrobci ale ujišťují, že vodíkové nádrže splňují dnes vyšší bezpečnostní standardy než nádrže na zemní plyn nebo klasické benzínové nádrže.

Masovému rozšíření vodíkových aut však přinejmenším ze začátku bude bránit chybějící infrastruktura. Jak uvádí specializovaný server Hybrid.cz, počet čerpacích stanic, kde by bylo možné do auta natankovat vodík, je v Evropě jen nanejvýš několik desítek. V zemích jako je Německo nebo Velká Británie se ale už počítá s jejich rozvojem. V České republice je zatím možné vodík načerpat pouze na jednom místě – v Neratovicích.

Znamená to, že prvními uživateli vodíkových aut se zřejmě stanou obyvatelé měst s lepším přístupem k čerpacím stanicím.

Rozvoj sítě čerpacích stanic podporuje i Společný podnik pro palivové články a vodík. V době, kdy automobilky uvedou své vodíkové vozy na trh, by podle Pierre-Etienna Franca měla být v ideálním případě infrastruktura už připravená. Skladování vodíku je relativně jednoduché a vodíku coby paliva je dostatek.

Výrobci doufají, že evropští politici rozvoj nového sektoru v příštích deseti letech podpoří podobně jako v minulosti rozvoj obnovitelných zdrojů energie.

Benzín a nafta ze silnic hned tak nezmizí

Navzdory slibnému vývoji na poli elektromobilů je ale zřejmé, že klasické spalovací motory z evropských silnic jen tak nevymizí. Zpráva Evropské asociace petrolejářského průmyslu Europia uvádí, že nafta a další kapalná paliva oproti vodíku a zemnímu plynu mají daleko vyšší energetickou hustotu na jednotku spotřeby. Znamená to, že v těžkotonážních vozidlech nebo ve vozidlech dálkové přepravy bude daleko efektivnější využívat tradiční pohonné hmoty.

Asociace si všímá také vyšších nákladů na provoz elektromobilů oproti klasickým dieselovým motorům. Provoz elektromobilu je podle ní čtyřikrát dražší než provoz běžného auta. Zatímco 100 km jízdy vyjde v případě dieselového auta na zhruba sedm euro, u elektromobilu je to zhruba 30 euro. Naftařská asociace navíc očekává, že bude spotřeba paliva díky inovacím a lepší aerodynamice vozidel v čase klesat.

Náklady na provoz vodíkového automobilu v odhadech asociace nefigurují. Jak poznamenávají redaktoři stránky Hybrid.cz, při neexistenci infrastruktury (a tím i trhu) je lze zatím těžko odhadnout.

Příznivci vodíkových aut připouštějí, že jejich vozy jsou sice k životnímu prostředí šetrnější než klasické automobily, ale výroba vodíku a jeho přeprava rozhodně bezemisní není.

„Pokud máte na mysli 100% zelený vodík vyráběný pouze z obnovitelných zdrojů, tak takhle to ještě nefunguje,“ říká Thomas Brachmann, inženýr z výzkumného a vývojového centra automobilky Honda v sousedním Německu. „Ovšem s tím, jak všechny země rozšiřují činnosti vedoucí ke snižování emisí CO2, dochází také k rozvoji výroby z obnovitelných zdrojů a z obnovitelné energie pak můžeme vyrábět vodík.“

Vodíková auta ale mají dvojnásobnou účinnost oproti běžným spalovacím motorům, takže přestože výroba vodíku není úplně ekologická, „myslím, že i to už je dramatická výhoda,“ uzavírá Brachmann.