Členské státy uvažují nad sběrem dat pasažérů vnitroevropských letů

Letadlo (přistávající)

Vzhledem k tomu, že teroristé využívají stále složitější cestovní trasy, postavila se většina členských států EU za britskou kampaň, která usiluje o to, aby byl rozšířen návrh na sběr dat leteckých pasažérů i na cestující uvnitř Evropy.

Jednání mezi členskými státy EU o unijním návrhu na sdílení údajů ze jmenné evidence cestujících (PNR z anglického passenger name records) se třetími zeměmi, který Komise představila vloni na podzim (EurActiv 22.9.2010), se nedávno posunulo do další fáze díky úspěšné argumentaci Británie. Ta tvrdí, že sběr dat pouze o letech mimo Evropu je z bezpečnostního hlediska nedostatečný a měl by se rozšířit i na lety uvnitř EU.

Podle dokumentu EU, který měl EurActiv k nahlédnutí, se britský návrh zamlouvá mnoha členským státům. Ty se bojí, že by mohly postrádat značný objem dat o podezřelých teroristech, kteří v poslední době mění způsob cestování a stále častěji létají právě přes území EU.

„V 15 zemích je více jak 70 % letů vnitroevropských“, píše se v dokumentu.

„Analýzy protiteroristických organizací ukazují, že teroristé často užívají evropské dopravní křižovatky místo přímých mezinárodních letů,“ tvrdí dokument.

Bez dat o vnitroevropském letu z Německa do Británie by například nebylo možné odhalit Davida Headleyho, který se účastnil bombového útoku v indické Bombaji v roce 2008. V dopise svému maďarskému protějšku Sándoru Pintérovi 3. března to uvedla britská ministryně spravedlnosti Theresa May. EurActiv měl možnost do kopie dopisu nahlédnout

Podle diplomatických zdrojů podporovaly zahrnutí vnitroevropských letů do návrhu Komise na včerejším jednání 27 evropských diplomatů nejvíce Španělsko, Francie, Itálie a Polsko.

V současnosti systém funguje tak, že když poletí drogový překupník z Jižní Ameriky do Lisabonu a pár dní se tu před dalším letem s jinou společností zdrží, jeho stopa v PNR skončí, protože to bude vypadat, že dotyčný stále pobývá v Lisabonu.

Proti zákonům EU?

Přestože řada evropských států je pro zahrnutí vnitroevropských letů do nové dohody, ne všechny souhlasí, že je to v souladu se zákony EU o volném pohybu osob. Tento argument používá například Německo, které má podporu v Rakousku a Slovinsku.

Německý dokument, který měl EurActiv k dispozici, upozorňuje na 25 nesrovnalostí, které byly v návrhu o PNR nalezeny, a to včetně lhůty pro uchování údajů a jejich ochrany.

Německo a spol. by chtělo návrh omezit pouze na sběr dat o letech z a do třetích zemí. O začlenění vnitroevropských letů by se mělo rozhodovat později, v rámci zhruba čtyř let.

Členské státy navíc zvažují, zda by měly sbírat data pouze z vybraných letů, které odpovídají cestovním způsobům podezřelých osob. Výběr těchto letů by byl na státech samotných.

Zdroje uvádějí, že toto je také součást britského návrhu. Britský imigrační úřad (UK Border Agency) se v současné době zaměřuje pouze na lety, které analytici klasifikují jako vysoce rizikové.

Přestože evropští úředníci diskutují o argumentech různých členských zemí téměř každý týden, shoda se neočekává dříve než po letních prázdninách unijních institucích.

Pak teprve přijdou na řadu jednání s Evropským parlamentem, který si v poslední době získává pověst zarytého ochránce soukromých dat pasažérů.

Prezentace původního návrhu Komise proběhne 11. dubna, kdy se do Bruselu sjedou ministři spravedlnosti a vnitra.