Poslanci podpořili pokuty za dopravní přestupky spáchané v zahraničí

Výbor pro dopravu Evropského parlamentu včera jednomyslně podpořil plán, který by národním orgánům umožnil snáze pokutovat řidiče z jiných členských zemí za takové přestupky jako je například překračování rychlosti nebo řízení pod vlivem alkoholu.

Návrh směrnice, který Evropská komise zveřejnila v březnu, je součástí širšího plánu Unie na zlepšení bezpečnosti na evropských silnicích. V současné době je pro národní orgány velmi obtížné pokutovat dopravní přestupky řidičů z jiných členských zemí, neboť často nejsou schopné řidiče identifikovat a nemohou si ani ověřit adresu, na níž je vozidlo registrováno. A to by měla právě nová směrnice změnit.

Podle návrhu Unie počítá s vytvořením elektronické databáze, v níž by si úřady v jednotlivých členských zemích mohly vyhledat identifikační údaje majitele vozidla a zaslat mu oznámení o spáchání dopravního přestupku. Pokud by směrnice vstoupila v platnost, členské státy by měly dva roky na vytvoření a spuštění této databáze.

Nový systém by měl pokrývat čtyři přestupky, které nejčastěji vedou k dopravním nehodám s následkem úmrtí: rychlou jízdu, řízení pod vlivem alkoholu, jízdu bez zapnutých bezpečnostních pásů a projetí vozu na červenou.

Poslanci ale také zvažují možnost rozšířit nová pravidla na další dopravní přestupky a vyzvali proto Komisi, aby do dvou let od doby kdy směrnice vstoupí v platnost předložila zprávu, která by případné rozšíření působnosti směrnice na další přestupky posoudila.

Podle parlamentní zpravodajky Inés Ayaly Sender (PSE) stávající situace v níž se řidiči mohou často pokutám vyhnout ohrožuje nejen bezpečnost na silnicích, ale je také diskriminační vůči místním občanům, kteří se dopustí podobných přestupků, neboť ti na rozdíl od cizinců pokuty zaplatit musí.

Evropská komise je přesvědčená, že snazší vymáhání dopravních přestupků může jen ve starých členských zemí snížit počet úmrtí silnicích až o 14.000 ročně a počet zraněných při dopravních nehodách až o 680.000 ročně. Unii by to pomohlo dosáhnout cíle, podle nějž by se měl do roku 2010 počet dopravních nehod s následkem úmrtí snížit na 25.000. V roce 2007 přitom na evropských silnicích přišlo o život 43.000 lidí.

Poslanci navíc požadují, aby všechny členské státy splňovaly určitou minimální míru dopravních kontrol. V členských zemích kde se počet dopravních nehod s následkem úmrtí pohybuje nad průměrem Evropské unie by se podle poslanců měl počet kontrol rychlosti automobilů zvýšit o 30%.

Členské státy by zároveň podle poslanců měly zajistit, aby bylo ročně alespoň 30% všech řidičů testováno na přítomnost alkoholu v krvi. Požadují dále, aby v zemích, kde bezpečnostní pásy používá méně než 70% občanů, úřady prováděly intenzivní kontroly alespoň šest týdnů v roce.

Výbor také národní orgány vyzval, aby řidiče o nových pravidlech pro vymáhání pokut v zahraničí informoval.

Návrh směrnice musí nyní schválit celý Evropský parlament, od nějž se očekává, že návrh podpoří, a ministři členských zemí. Ti by se návrhem měli prvně zabývat na svém zasedání 9. října. „Míček je teď na straně členských. Věřím ale, že dosáhneme dohody již v prvním čtení,“ uvedla francouzská poslankyně Brigitte Fouré (EPP-ED). Francouzské předsednictví je podle jejích slov v této oblasti velmi aktivní.