Peníze na výstavbu dálnic a železničních koridorů dostane zatím hlavně stará Evropa

Evropská komise včera schválila financování prvním 18 dopravním projektům z evropského plánu hospodářské obnovy. Součástí plánu je totiž i jednorázové navýšení financí (o 500 milionů eur) pro velké dopravní projekty realizované v rámci politiky transevropských sítí (TEN-T). Podporu má do budoucna přislíbenou i stavba dálničního úseku z Bohumína na česko-polské hranice.

Souvislosti:

Evropská unie zahájila politiku transevropských sítí (TEN-T) v polovině 90. let. Jejím smyslem je podpořit rozvoj důležitých dopravních tepen spojující členské země EU a zároveň vyváženě podporovat všechny způsoby dopravy.

V souvislosti s přistoupením nových členských zemí v letech 2004 a 2007 bylo v rámci TEN-T vytipováno 30 prioritních projektů. Jsou mezi nimi dálniční a vysokorychlostní železniční koridory, ale také námořní trasy, podpora letecké dopravy nebo rozvoj evropského navigačního systému Galileo.

Z peněz, které Evropská unie na jednotlivé projekty poskytuje se obvykle platí příprava studií, jejichž cílem je vyřešit obtíže související s prvotními fázemi realizace jednotlivých projektů, ale i jejich samotná výstavba.

V rámci boje s hospodářskou krizí se Evropská komise koncem loňského roku rozhodla, že v roce 2009 jednorázově navýší objem podpory pro projekty TEN-T o 500 milionů eur a podpoří tak evropskou ekonomiku. O žádné nové peníze ale nejde, Komise tímto rozhodnutím pouze dá na některé investice peníze dříve, než se v původním rozpočtovém rámci na léta 2007-2013 předpokládalo. Celkový rozpočet se tudíž nemění.

Témata:

Evropská komise včera během výroční konference k transevropským sítím, jež se v těchto dnech koná v italské Neapoli, podepsala financování prvních 18 dopravních projektů financovaných z mimořádného protikrizového balíčku v celkové hodnotě 260 milionů eur.

Mezi schválenými projekty je například výstavba francouzského vysokorychlostního železničního koridoru „LGV Est“, části dálničního obchvatu Říma, nebo přístavu ve švédském Malmö. Jak ze seznamu podpořených projektů ale vyplývá, většina schválených peněz putuje do starých členských zemí. Jediným projektem, který je mezi prvními 18 projekty je modernizace letiště v Budapešti.

O projektech, které Evropská komise z prostředků vyhrazených v rámci evropského plánu obnovy hodlá podpořit, je rozhodnuto již od září. Čeká se ale na to, až Brusel jejich financování potvrdí. Po včerejšku chybí podpis ještě u 21 schválených projektů. Komise ale včera oznámila, že je schválí ještě do konce letošního roku tak, aby se s financováním mohlo začít nejpozději v roce 2010.

V druhé vlně by se měla evropských peněz dočkat i Česká republika. Mezi projekty, které čekají na schválení podpory je totiž i výstavba úseku dálnice D47 mezi Bohumínem a česko-polskou hranicí, který se má stát součástí transevropského koridoru spojujícího sever Polska (Gdaňsk) s jihem Evropy (Budapešť, Bělehrad, Sofie).

Jak v září Evropská komise informovala, podporu v rámci mimořádného protikrizového opatření udělila těm projektům, které mohou prokázat jasné naplňování priorit TEN-T a zároveň nečerpají podporu z jiných evropských fondů jako je Fond soudržnosti nebo Evropský fond pro regionální rozvoj. Důležité bylo i to, zda jsou projekty v takové fázi, že je bude možné implementovat v průběhu let 2009 a 2010 nebo (v případě projektů v pokročilé fázi) zda evropské peníze jejich realizaci ve stejném období urychlí.