Koridor do Drážďan může být součástí transevropské dopravní sítě

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: graur codrin

Výbor Evropského parlamentu podpořil návrh rozvoje transevropských dopravních sítí. Oproti návrhu, který schválili unijní ministři, do něj byly zařazeny další české projekty, jako například železniční koridor z Prahy do Drážďan. Podporu může získat i propojení Českých Budějovic s rakouským Lincem.

Europoslanci ve výboru pro dopravu a cestovní ruch dnes (18. prosince) schválili návrh na rozvoj tzv. transevropských dopravních sítí (TEN-T). O jejich podobě se v Evropské unii vedou debaty již od roku 2008.    

Ministři jednotlivých členských zemí plán na rozvoj TEN-T schválili již v březnu. Česká republika v té době neúspěšně prosazovala, aby bylo do hlavní evropské sítě zařazeno také vysokorychlostní železniční spojení mezi Prahou a Drážďanami a trať mezi Prahou, Českými Budějovicemi a Lincem (EurActiv 26.3.2012).

V rámci pozměňovacích návrhů se ale v Evropském parlamentu nakonec podařilo tyto projekty do plánu zařadit. „Velice mě těší, že se podařilo získat podporu pro tyto české projekty. A to i navzdory přinejmenším rozpačité politice ministerstva dopravy,“ řekla médiím česká europoslankyně Olga Sehnalová (S&D), která ve výboru pro dopravu zasedá.

Česká ministerstva neměla podle jejích slov během jednání připravenou jednotnou koncepci. „Europoslanci tak na závěr často zachraňovali to, co mělo být již dávno domluveno jinde,“ prohlásila.

Propojení se Slovenskem

Mezi dalšími železničními projekty byla podpořena například modernizace napojení Ostravy na polskou Vratislav nebo začlenění Brna jako železničního uzlu TEN-T.  

Podporu by mělo získat také Zlínsko se svou rychlostní silnicí R49, jež se má propojit se slovenskou R6. „Trasa Hulín-Púchov umožní napojení krajského města Zlína na síť rychlostních komunikací a současně zajistí kvalitní propojení se Slovenskem. Na výstavbu komunikace bude moci ŘSD získat až 85 procent finančních prostředků z Evropské unie,“ řekla Sehnalová.  

Do základní sítě TEN-T byl ještě zařazen vodní přístav Ústí nad Labem. Záměr na modernizaci a splavnění českých vodních cest se ale podle europoslankyně setkal s „rozpačitým výsledkem“.  U volně tekoucích úseků řek budou muset být zvláště posuzovány případy, kdy je potenciálně ohrožena biodiverzita.

Návrh nyní bude muset schválit plenární zasedání Parlamentu. Mělo by k tomu dojít v lednu, kdy se europoslanci znovu sejdou po Vánocích.

Novela návrhu nařízení o hlavních zásadách pro rozvoj (TEN-T), počítá s vytvořením dvouúrovňové struktury evropských sítí. Takzvaná hlavní síť (core network) má být páteřní sítí celého evropského prostoru a jejím cílem je zlepšit propojení mezi členskými státy EU a zlepšit provázanost hlavních evropských letišť a přístavů s železnicemi a silnicemi. Na hlavní síť má navazovat tzv. komplexní síť (comprehensive network), která zajistí pokrytí všech evropských regionů tak, aby se převážná většina občanů a podniků do roku 2050 nacházela nejdále 30 minut cesty od hlavní sítě.

Rozvoj hlavní sítě má být podle plánů Evropské komise spolufinancován z nového Nástroje pro propojení Evropy (CEF). K jeho vzniku jsou některé členské státy skeptické. V částce 31,7 miliard euro, která má putovat na rozvoj dopravní infrastruktury, se totiž skrývá i 10 miliard z Kohezního fondu, jehož prostředky mohou využívat pouze ekonomicky méně vyspělé členské země EU. Přestože na těchto 10 miliard budou moci i nadále využívat pouze tyto státy, čerpání peněz z CEF nemá být zdaleka tak snadné jako v případě Kohezního fondu (EurActiv 13.4.2012).