Komise vyhlásila boj emisím: chce omezit benzínové motory

zácpa

Evropský komisař pro dopravu Siim Kallas včera (28. března) vyzval k odklonu od fosilních paliv. Cílem je snížit emise skleníkových plynů a chránit ekonomiku před výkyvy cen ropy. Kritici ale tvrdí, že jeho strategie postrádá účelná opatření.

Evropský komisař pro dopravu Siim Kallas, který včera představil novou strategii EU s názvem “Doprava 2050“, uvedl, že emise CO2 z dopravy by měly být do roku 2030 sníženy o pětinu, a do roku 2050 by měly být o 60 % nižší než hodnoty z roku 1990.

Z dlouhodobého hlediska to znamená omezit ve městech počet aut, která jezdí na benzín, přesunout polovinu nákladu dopravovaného po silnicích na železnici a vodu, a zvýšit podíl udržitelných nízkouhlíkových paliv v letadlové dopravě asi na 40 %.

Tento cíl je nyní, v době hospodářského úpadku, ještě naléhavější , protože EU ročně utratí kolem 210 miliard euro za dovoz ropy.

„Vlaky, letadla a lodě vydrží desetiletí,“ řekl Kallas novinářům. „Rozhodnutí, která přijmeme dnes, určí podobu dopravy v roce 2050. Z toho důvodu se nyní snažíme o změnu," dodal.

Cíl snížit emise do roku 2030 o 20 % vychází ze současných objemů emisí. Již teď je ale zřejmé, že se nepodaří vyrovnat zhruba třetinový nárůst emisí od roku 1990, který byl způsoben zejména zvýšením počtu motorových vozidel a zlevněním letů.

Ve srovnání s údaji z roku 1990, které EU užívá jako výchozí pro téměř všechna ostatní měření emisí, počítá Kallasův cíl dokonce s 8% nárůstem.

„Tímto dokumentem Komise bezostyšně přesouvá problém emisí na další generaci,“ prohlásila Franziska Achterberg z Greenpeace.

„Doprava se pro Evropu stane největším zdrojem emisí CO2,“ dodala. „Tento plán nemůže EU ochránit před kolísajícími cenami ropy.“

Výzva k nečinnosti?

Eurokomisař Kallas se ale brání tím, že musel zajistit složitou rovnováhu. „Právo cestovat je základním právem všech našich občanů a je klíčové pro vývoj evropského podnikatelského sektoru. Omezování mobility nepřichází v úvahu,“ prohlásil před novináři.

Sdružení rafinérií Europia tento názor vítá. Ve svém prohlášení uvedlo, že „produkty ze surové ropy budou podle nezávislých zdrojů, jako je Mezinárodní energetická agentura (IEA), důležité i v příštích desetiletích.“

Sdružení provozovatelů letišť ACI Europe je také spokojeno s příslibem neomezovat mobilitu. Sdružení T&E, které hájí ekologickou dopravu ale prohlásilo, že na leteckou dopravu by se při snižování emisí nemělo zapomínat.

„Strategie je výzvou k nečinnosti,“ uvedl Jos Dings z T&E. „Jediné konkrétní opatření, které Komise pro své současné období (2010-2014) navrhuje, je zvýšit kapacitu letišť. To ještě zkomplikuje dosáhnout vymezených cílů.“

Klíčová opatření

Bílá kniha 2011 navrhuje sérii důležitých opatření pro nadcházející období 2011-2014:

  • zásadní přehodnocení regulačního rámce pro železniční dopravu (železniční balíček 2012-2013) tak, aby byla pro uživatele atraktivnější, a navýšení přepravní kapacity osob a nákladu na střední vzdálenosti (do 300 km);
  • představení návrhu na vznik evropské páteřní „multimodální“ sítě (zveřejnění pokynů, map a návrhů financování transevropské sítě TEN-T) ještě v roce 2011;
  • balíček opatření, která zvýší výkonnost a kapacitu letišť (2011);
  • opatření zaměřená na efektivnější využívání říční (2012) a námořní (2011) dopravy;
  • opatření zaměřená na odstranění překážek v silniční nákladní přepravě (2012-2013)
  • nová koncepce dopravních poplatků: ty je nutno restrukturalizovat, aby bylo možné ve větší míře používat zásadu „za znečišťování platí znečišťovatel“, týkat by se měla i osobních vozidel (2012).