Komise schválila Evropskou strategii pro mořský a námořní výzkum

Komise schválila 3. září Evropskou strategii mořského a námořního výzkumu. Komise se tak snaží harmonizovat hospodářské využití moří a pobřežních oblastí s ochranou životního prostředí.

Ve sdělení, které se týkalo Integrované námořní politiky, z října 2007 Komise oznámila, že cílem je plně využít potenciál námořních aktivit a současně maximálně chránit ekosystémy moří a vyzvala k vypracování strategie námořního výzkumu. Evropskou strategii pro mořský a námořní výzkum Komise schválila 3. září.

Hospodářské aktivity spojené s mořem jsou pro přímořské regiony nezbytné pro zajištění ekonomického rozvoje těchto oblastí a někde tvoří až 40% HDP. Evropský loďařský průmysl má roční obrat 90 miliard eur a rybolov 20 miliard eur.  Všechny tyto aktivity mohou mít však škodlivý vliv na životní prostředí moří.

Komise vidí právě ve výzkumu a inovacích klíč ke sladění někdy protichůdných hospodářských cílů s ochranou přírody. Ke hlavním cílům strategie patří překonání roztříštěnosti evropského mořského a námořního výzkumu zvýšenou integrací tradičních výzkumných sektorů a zlepšenou spoluprácí všech zainteresovaných aktérů. Strategie obsahuje velký počet konkrétních návrhů mimo jiné rozvoj nových infrastruktur (oceánské pozorovatelny) nebo interdisciplinární výzkum (vliv lidské činnosti na pobřežní a mořské ekosystémy).

Komisař pro vědu a výzkum Janez Potočnik u příležitosti představení Evropské strategie pro mořský a námořní výzkum řekl: „Když jde o velké výzvy, jako je harmonizace námořních ekonomických aktivit se zachováním mořských ekosystémů, může hrát věda technologie hlavní roli.“

Komisař pro rybolov a námořní záležitosti Joe Borg dodal: „Tato strategie je důležitým pilířem námořní politiky EU. Je nezbytné plně využít potenciálu aktivit spojených s mořem způsobem šetrným pro životní prostředí.“