Komise přichází s vizí budoucnosti evropské dopravy

Podle představ Evropské komise má být doprava po roce 2010 lépe integrovaná, hlavním tahounem jejího rozvoje mají být nové technologie, má být udržitelná a má odpovídat potřebám uživatelů. Ekologové ale Komisi kritizují za to, že ve své vizi nevěnuje patřičnou pozornost omezování poptávky a opomíjí, že by udržitelnost měla v budoucnu tvořit jádro nových politik.

Souvislosti:

Evropská komise v roce 2001 zveřejnila Bílou knihu o dopravě. Cílem tohoto dokumentu byla reforma evropské dopravní politiky do roku 2010. Nová dopravní politika měla přispět k rozvoji udržitelné dopravy a měla pomoci zabránit obrovským hospodářským ztrátám způsobeným dopravními zácpami, znečištěním a dopravními nehodami. V roce 2006 Komise Bílou knihu revidovala tak, aby lépe odpovídala hospodářským cílům EU.

Nedávná zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) uvádí, že od roku 1990 v Evropě výrazně vzrostly emise skleníkových plynů z dopravy a očekává se, že porostou i nadále. Tím se doprava liší od ostatních odvětví a poukazuje to na výzvy, s nimiž by se tento sektor měl vypořádat.

Energeticko klimatický balíček, který Evropská unie schválila koncem loňského roku stanovuje, že Evropská unie musí do roku 2020 snížit emise skleníkových plynů o 20% a na 20% má zvýšit podíl energie vyráběné z obnovitelných zdrojů. V balíčku se také píše, že by ke splnění těchto cílů měl aktivně přispět i sektor dopravy. Legislativa ale už neobsahuje žádná konkrétní čísla a na otázku, jakou měrou by k jejich realizaci měla doprava přispět, bude ještě třeba nalézt odpověď.

Témata:

Sdělení, ve kterém Evropská komise formuluje svou vizi budoucnosti dopravy do roku 2020, má podle představ evropské exekutivy vyvolat veřejnou diskusi, která by měla příští rok vyústit v přijetí nové Bílé knihy o dopravě.

„Dopravu musíme integrovat tak, aby pokrývala různé způsoby dopravy a usnadňovala přepravu osob a zboží v rámci Evropské unie,“ říká evropský komisař pro dopravu Antonio Tajani.

I když se nepočítá s tím, že by počet obyvatel v Evropě nějak dramaticky vzrostl, stárnutí a postupující urbanizace si podle něj vyžádá v oblasti dopravy zvláštní opatření.

Podle Komise bude v roce 2050 žít ve městech 84% obyvatel Evropské unie. To povede k častějším dopravním zácpám a větším ekologickým problémům. „Velkou otázkou, která před námi v oblasti dopravy stojí je co udělat s městy,“ upozorňuje Tajani.

Z pohledu ochrany životního prostředí je největší výzvou pravděpodobně snižování emisí skleníkových plynů. „Doprava je stále z 97% závislá na fosilních palivech. Důležitou součástí této strategie je proto respekt k cílům pro rok 2020,“ říká komisař dále. Celkem by měla Unie v roce 2020 vyrábět z obnovitelných zdrojů 20% veškeré energie.

Takový cíl ale není možné splnit bez využití inovativních technologií, dodal komisař. Evropa podle jeho slov musí pokračovat ve výzkumu bezpečnějších a spolehlivějších vozidel, která budou poháněna alernativními zdroji energie.

Stanoviska:

Výkonná ředitelka Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) Jacqueline McGlade nedávno prohlásila, že má informace o tom, že „technologie, které by řešily dopady dopravy na životní prostředí existují“.

„Vozidla, která opouštějí výrobní linky, jsou ale všechno možné jen ne ekologická. Nákladní doprava stále dává přednost nejméně efektivním způsobům přepravy a evropské železnice zase nemají jednotný systém,“ dodala.

Mezinárodní unie silniční dopravy (IRU) vizi Evropské komise přivítala. Zdůraznila ale, že takové ambiciózní cíle „bude možné splnit pouze vytvořením nových politik v oblasti silniční dopravy. Tyto politiky musí být založené na přístupu, který je vůči podnikání otevřený z hlediska lepší regulace, omezování byrokratických překážek, implementace pobídek pro zavádění technických vylepšení a osvědčených postupů. Takové podmínky dopravnímu sektoru umožní, že bude schopen přispět k rychlejšímu oživení ekonomiky“.

Hnutí Greenpeace se sdělením moc spokojeno není. Nelíbí se mu, že klade příliš velký důraz na „pohodlí a bezpečnost“ a otázky, jako nadměrný hluk, znečištění ovzduší nebo emise skleníkových plynů řeší pouze jako „sekundární cíle“. Sdělení podle něj navíc zcela opomíjí omezování poptávky po dopravě nebo omezování rychlosti na silnicích.

„Pokud dopravní sektor pořád poroste, nemůžeme žádné udržitelnosti dosáhnout. Pokud se Komise touto palčivou otázkou nebude zabývat, dopravní sektor se bude neustále zvaětšovat a bude podrývat všechno, čeho při snižování emisí skleníkových plynů dosáhly jiné sektory,“ říká Franziska Achterberg, poradkyně Greenpeace pro dopravní politiku.

Další ekologické sdružení, Evropská federace pro dopravu a životní prostředí (T&E), si stěžuje, že Komise ve své vizi podceňuje výzvy a nenabízí žádná konkrétní řešení. „Mezinárodní agentura pro životní prostředí přiznává, že tradiční zdroje ropy vysychají a ‚nekonvenční‘ alternativy, jako jsou dehtové (ropné) písky budou ještě dražší a ještě méně ekologické. Komise ale nikde nenavrhuje, jak se s těmito otázkami, které mají pro EU zásadní strategický význam, hodlá vypořádat,“ píše T&E ve svém prohlášení.

Další kroky:

  • Do 30. září 2009 je možné Komisi zaslat připomínky k jejímu sdělení.
  • Na podzim 2009 Komise představí výsledky konzultace.
  • V roce 2010 by měla Evropská komise zveřejnit novou Bílou knihu o dopravě, která by měla obsahovat návrhy, které by měly být schváleny v letech 2010-2020.