Komise přestala vyšetřovat Německo a Francii kvůli mzdám pro řidiče kamionů

© Unsplash

Komise pozastavila řízení, které už nějakou dobu vede s Francií, Německem a Rakouskem ohledně toho, jaká pravidla uplatňují v otázce minimální mzdy v mezinárodní automobilové dopravě. Vyplývá to z odpovědi komisařky Violety Bulcové europoslancům.

Evropská komise pozastavila řízení, která už několik let vede s Francií a Německem kvůli tomu, jak obě země uplatňují svá pravidla o minimální mzdě v mezinárodní automobilové dopravě. Alespoň je to patrné z dopisu, kterým skupině europoslanců na konci srpna na jejich dotazy odpověděla komisařka pro dopravu Violeta Bulcová.

Komise začala v roce 2015 vyšetřovat Německo – a v následujících letech také Francii a Rakousko – kvůli podezření, že jejich národní legislativa o minimální mzdě, uplatňovaná na zahraniční řidiče včetně těch českých, porušuje unijní právo.

Řidiči kamionů ze střední a východní Evropy totiž po několik let čelí rostoucímu tlaku ze strany západních států, které přijetím speciálních zákonů pouze chrání své vlastní trhy před levnější konkurencí. Upozornila na to česká europoslankyně Martina Dlabajová (ANO, ALDE).

„Už jsou to tři roky, co Komise zahájila šetření s Německem o tom, zda je jeho zákon o minimální mzdě MiLog v souladu s unijním právem. Stejně je tomu i v případě francouzského zákona Loi Macron či rakouského LSD-BG,“ uvedla Dlabajová. „Komise svým pasivním přístupem prohlubuje právní nejistotu pro naše firmy,“ zdůraznila.

Nyní se ukazuje, že Komise šetření proti trojici zemí pozastavila.

Komisařka pro dopravu Violeta Bulcová v odpovědi na dopis skupiny europoslanců uvedla, že „pozastavení řízení pro porušení povinnosti bylo spojeno s postupem legislativních návrhů, které jsou součástí silničního balíčku“. Z českých poslanců byly součástí skupiny kromě Dlabajové také Dita Charanzová (ANO, ALDE) a Michaela Šojdrová (KDU-ČSL, EPP).

„Je neuvěřitelné, že komise přestala tyto země vyšetřovat a odvolává se při tom na projednávání silničního balíčku, které paradoxně západní země v Evropském parlamentu blokují,“ podotkla Dlabajová.

Dilema Parlamentu zvané silniční balíček

Silniční balíček upravuje pravidla budoucího fungování kamionové dopravy v Evropě. Komise ho představila v květnu 2017 a kromě pravidel pro minimální mzdy řidičů do něj zahrnula mimo jiné i předpisy pro povinné pauzy během jízdy nebo pro přepravu zboží a osob v rámci území jiné země, než ve které je dopravce registrován (tzv. kabotáže).

Podle Dlabajové balíček odráží zájmy České republiky. Evropský parlament ale návrh nových pravidel pro vysílání řidičů v dopravě v červenci odmítl. Celý legislativní proces proto začíná téměř od nuly a europoslanci o něm budou opět hlasovat nejspíš letos na podzim.

Byznys českých dopravců zůstává v ohrožení. Europarlament trvá na silnější ochraně řidičů

Čeští dopravci stále nemají vyhráno. Vyjednávání o mzdách řidičů se vracejí o krok zpět a dopravním podnikům hrozí, že budou muset svým zaměstnancům vyplácet stejnou mzdu, jakou mají řidiči v zemích, kterými projíždějí.

Komisařka Bulcová v dopise zástupcům EP napsala, že po krachu dosavadních jednání nyní komise „zvažuje všechny možnosti dalšího postupu v této věci“. Je prý přesvědčena, že dohoda je přes dosavadní neúspěch možná ještě před koncem funkčního období stávajícího Parlamentu příští rok. „Cílem by mělo být co nejčasnější hlasování pléna EP, na každý pád ještě v letošním roce,“ napsala.

Dlabajová je ale z červencového hlasování o věci velmi rozčarovaná. „Prokázalo se totiž, jak moc je EP v této otázce rozpolcený a že zejména západoevropští kolegové neumějí ctít dojednané dohody a princip kompromisu. Komise svým postojem tento přístup pouze podporuje a rozhodně tím nepřispívá k brzkému vyřešení komplikované situace v mezinárodní silniční dopravě,“ dodala česká europoslankyně.

Západní dopravci nedodržují evropská pravidla pro vysílání pracovníků, zjistilo ministerstvo dopravy

Většina zahraničních dopravců nedodržuje evropská pravidla pro vysílání pracovníků v silniční dopravě. Vyplývá to z letní kontroly ministerstva dopravy společně s ministerstvem práce a sociálních věcí.