Komise posvětila další velké dopravní projekty

zdroj: FreeDigitalPhotos.net.

Evropská komise dala zelenou dvěma českým velkým projektům v Operačním programu Doprava. Minulý týden rozhodla o vydání finančních prostředků na projekty optimalizace železniční trati v Plzeňském kraji a na výstavbu rychlostní silnice v Jižních Čechách. Schválení velkých projektů je důležité pro dočerpání celkové alokace, která je žadatelům k dispozici na zkvalitnění dopravní infrastruktury a vzájemné propojení železniční, silniční a říční dopravy.

Evropská komise minulý týden schválila další dva velké projekty v Operačním programu Doprava (OPD) a z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj do České republiky pošle přibližně 142,77 milionů eur (na oba projekty). 

Evropské peníze přispějí k optimalizaci železniční trati Zbiroh-Rokycany v Plzeňském kraji, která je součástí Transevropské dopravní sítě (železniční trať Athény-Sofia-Budapešť-Vídeň-Praha-Norimberk/Drážďany). V Česku má trať vedoucí přes Plzeň, Prahu, Přerov a Ostravu propojit státní hranice Německa se státními hranicemi Slovenska.  

Druhý projekt schválený Evropskou komisí je projekt Rychlostní silnice R4 křižovatka I/20 – Nová Hospoda, která vznikla v Jihočeském kraji poblíž města Písku. Celková délka trati je přes 2,6 km a do projektu se započítává i stavba šesti mostů či protihlukové stěny. Komunikace, která je v provozu od roku 2008, propojila Jihočeský kraj se Středočeským a Plzeňským krajem. 

Schválení dvojice velkých projektů, tj. projektů nad 50 milionů eur, které musí posuzovat Evropská komise, je důležité zejména pro dočerpání celkové alokace v rámci OPD. Operační program totiž patří k rizikovým programům, kterým hrozí, že se jim to do konce současného programového období, jež končí letošním rokem, nepovede.  

Podle materiálu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), který se věnuje rizikovým operačním programům, jsou to právě velké projekty, které mohou konečné skóre v OPD výrazně ovlivnit. „Na plnění limitů čerpání resp. pravidla n+3/n+2 se významnou měrou podílí velké projekty. Harmonogram realizace velkých projektů není zcela plněn, což zůstává nadále významným rizikem pro implementaci programu,“ píše se v dokumentu rezortu (více k rizikovým operačním programům EurActiv 12.4.2013). 

I přesto, že řídící orgán programu, kterým je Ministerstvo dopravy, přijal v minulosti řadu opatření, které by měly schvalovací proces velkých projektů urychlit například i tím, že se pravidelně monitorují možná rizika, podle MMR k výraznějšímu zrychlení administrace stále nedochází. 

„I nadále je proto nutné monitorovat stav velkých projektů, aktivně spolupracovat s Evropskou komisí při jejich hodnocení a schvalování a připravit dostatek náhradních projektů, které by v případě neschválení/pozastavení realizace velkých projektů nahradily nevyčerpanou alokaci,“ navrhl rezort.