Brusel možná ČR neproplatí 6 miliard korun na stavbu obchvatu Prahy

zdroj: FreeDigitalPhotos.net.

České republice prý reálně hrozí, že přijde o 6 miliard korun, které jí EU přislíbila na již dokončený jižní úsek pražského obchvatu. Týdeníku Ekonom to potvrdil ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury Tomáš Čoček.

Když se na podzim roku 2010 slavnostně otevírala jižní část okruhu hlavního města Prahy, nikoho zřejmě ani nenapadlo, že prostředky, které na jeho dokončení v rámci Operačního programu Doprava (OPD) přislíbila Evropská unie, do České republiky možná vůbec nepřitečou. 

Vyšlo totiž najevo, že v průběhu stavby bylo nutné upravit stavební plány, což se následně promítlo do nákladů, a to zřejmě o více než zákonem povolených 20 %. Na tyto „vícepráce“ zřejmě neproběhlo standardní výběrové řízení, což by mohl být důvod k tomu, aby Evropská komise odmítla stavbu proplatit a navíc by požádala i o vrácení již dříve vyplacených záloh. 

Jak upozorňuje týdeník Ekonom, Česká republika by tak rázem přišla o 6 miliard korun, pro něž by musela hledat náhradní uplatnění. Nebylo by to jednoduché, protože by to musela stihnout do roku 2015, kdy skončí čerpání prostředků z evropských fondů v období mezi lety 2007-2013. 

Stavbu problematických jižních úseků okruhu, tedy konkrétně úsek 512 mezi dálnicí D1 a Vestcem a 513 mezi Vestcem a Lahovicemi, by musel uhradit stát – jinými slovy daňový poplatník. 

Stále to jsou evropské projekty 

Jak týdeníku potvrdil Tomáš Čoček, ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), „oba úseky jsou stále považovány za evropské projekty.“  

V současné době totiž prý probíhá ze strany SFDI kontrola oněch provedených změn ve stavebních plánech a zkoumá se, zda bylo jejich provedení nezbytné, a pokud ano, zda jejich realizace proběhla v pořádku.  

Kvůli probíhajícím kontrolám ze strany SFDI a také Evropského účetního dvora se k možnému riziku neproplacení projektů odmítlo vyjádřit Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které je má na starosti. 

Podle neoficiálních zdrojů týdeníku by případ měl být jasnější ke konci dubna. Pokud se prokáže, že stavba byla skutečně problematická, žádost o schválení projektu do Bruselu zřejmě nebude vůbec odeslána. 

Operační program Doprava je z pohledu objemu finančních prostředků, které může Česko vyčerpat na stavební projekty, největším. Leží v něm celkem 5,77 miliard eur, tedy přibližně 21,6 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. 

Jižní část pražského obchvatu není jediným projektem, u něhož ztráta evropských prostředků hrozí nebo v minulosti hrozila. V této souvislosti média včetně EurActivu informovala například o potížích projektu kolínského železničního mostu nebo projektu obnovení splavnosti vodní cesty pro rekreační plavbu na Vltavě (EurActiv 20.9.2011).   

Rekonstrukce železničního mostu v Kolíně je pak často skloňována i z jiného důvodu. Zelené organizace ji společně s dalšími projekty (celkem z EU obdržely 4 miliardy korun) zařadily mezi kontroverzní stavby, které nejsou šetrné k životnímu prostředí nebo nepřispívají k plnění hlavního cíle unijní kohezní politiky, tj. smazávat hospodářské, sociální a enviromentální rozdíly mezi regiony v EU (více EurActiv 3.2.2012).