Kerchove: EU musí víc investovat do boje s terorismem

Letiště - odbavení

Evropská unie by měla zvýšit investice do bezpečnostních opatření a zlepšit v současnosti nedostatečnou ochranu dopravních sítí, varuje Gilles de Kerchove.

Gilles de Kerchove, jmenovaný v září 2007 protiteroristickým koordinátorem EU tehdejším Vysokým komisařem EU pro zahraniční politiku Javierem Solanou, se domnívá, že Evropská unie podceňuje boj s terorismem a měla by v tomto ohledu přidat.

Bezpečnostní koordinátor proto vyzval státy sedmadvacítky, aby zvýšily rozvojovou pomoc v Pákistánu, Jemenu a státech subsaharské Afriky a pomohly místním vládám s financováním boje proti militantním skupinám.

Je třeba „skokové změny v objemu financí, které EU vyčleňuje na boj s terorismem“, řekl dnes de Kerchove v prezentaci na zasedání evropských ministrů vnitra v Bruselu.

Pokud má být Evropská unie skutečným hráčem na poli zvyšování globální stability…, musí toto postavení také náležitě podpořit.“

Česko prosazuje, aby Smlouvy PNR ratifikovaly i národní parlamenty

Na dnešním zasedání v Bruselu ministři vnitra také diskutovali možnosti zvýšení bezpečnosti letecké nákladní dopravy, která se po odhalení výbušnin v nákladech směřujících v říjnu do USA ukázala jako jedno z možných teroristických rizik. Na program jednání se dostala i otázka sdílení dat o cestujících, které od EU vyžaduje Washington. Řada evropských zemích se ale současným podmínkám dohody brání.

Evropská unie v současné době jedná s USA, Austrálií a Kanadou o smlouvách pro předávání údajů o cestujících v letecké dopravě známých pod zkratkou PNR (Passenger Name Record). Tyto smlouvy jsou jednak nástrojem v boji proti terorismu, současně ale i stanovují rámec ochrany soukromých dat.

Problematickým bodem je způsob jejich ratifikace. Například podle českého senátního výboru pro EU by si členské země měly zachovat kontrolu nad předáváním osobních údajů o svých občanech třetím zemím. Smlouvy by proto měly ratifikovat i vnitrostátní parlamenty.

„Je těžko představitelné, že by národní parlamenty neměly jakoukoliv možnost se k tomu vyjádřit, že by rozhodovala pouze Rada," řekl na včerejší (1. listopadu) schůzi výboru pro záležitosti EU jeho předseda Luděk Sefzig. „Názor na ochranu údajů je v jednotlivých zemích rozdílný, názory občanů členských zemí by neměly být ignorovány," dodal.

Podle zástupce Ministerstva vnitra lze však spíše očekávat, že český požadavek ostatní státy nepodpoří. Hlavním důvodem je obava z náročné ratifikace smluv.  

V květnu tohoto roku již jednou vyjednanou podobu dohody například zablokoval Evropský parlament (jehož pravomoci v této záležitosti posílila Lisabonská smlouva), když trval na doplnění nástrojů pro ochranu osobních údajů (EurActiv 22.9.2010).    

„Údaje PNR se osvědčily jako důležitý nástroj v boji proti mezinárodnímu zločinu a terorismu, zároveň ale vyvolávají závažnou otázku ochrany osobních dat,“ uvedla komisařka pro vnitřní záležitosti EU Cecilia Malmström.

Kerchove: Můžeme očekávat útoky i na pozemní dopravní cesty

Podle de Kerchovea zůstává letecká doprava hlavním cílem islámských teroristických skupin, ale ohroženy jsou i dopravní cesty na zemi, protože je EU zatím dostatečně nechrání: „Potřebujeme dále analyzovat mezery, které máme v ochraně pozemní infrastruktury… Existuje riziko, že s tím, jak budeme zvyšovat bezpečnost letectví, zaměří se teroristé na pozemní cesty,“ řekl evropský protiteroristický koordinátor.

Evropa by se podle něho měla také podívat na zoubek současnému fenoménu cestování Evropanů do válečných zón a výcviku v táborech militantních skupin. Právě těmto oblastem se věnovalo i americké upozornění na teroristické hrozby v Evropě v říjnu tohoto roku.

Většina teroristických hrozeb v posledních několika letech nějak souvisela s ´cizími bojovníky´", dodal Kerchove.

Nová evropská strategie by se měla do budoucna zaměřit na spolupráci s třetími zeměmi a na vybudování kapacit pro monitorování cestovních záznamů pasažérů. Po Kerchovea by měla sedmadvacítka také zvážit, jestli by neměla účast v zahraničních vojenských výcvikových táborech kvalifikovat jako trestný čin.