„Jednotné nebe“ nad Evropou je na dosah

Letadlo (přistávající)

Šestice evropských zemí podepsala na konci minulého týdne (2. prosince) dohodu, kterou zřídila FABEC, funkční blok vzdušného prostoru, jenž stírá národní hranice. Evropská unie se tak zase o kousek přiblížila vytvoření společného evropského vzdušeného prostoru, o nějž usiluje od konce devadesátých let minulého století.

Je to již více jak dvacet let, co byl v Evropě zahájen reformní proces řízení letového provozu. Členské státy EU k přesvědčení o nutnosti reformy donutil fakt, že cestování leteckou dopravou začalo kvůli celé řadě příčin, ať už ze strany leteckých společností, řízení leteckého provozu nebo kvůli počasí, nabírat obrovská zpoždění. Pro představu: od roku 1999 byl průměrně jeden let ze čtyř zpožděn o více než 15 minut.  

Stav se stal natolik neúnosným, že Evropská komise přišla s návrhem na vytvoření tzv. Jednotného evropského nebe (SES; z angl. Single European Sky). 

„Základním principem projektu je reformovat současnou podobu poskytování letových provozních služeb v evropském prostředí a to s cílem zvýšit kapacitu a propustnost vzdušného prostoru při zachování vysoké míry bezpečnosti a maximální kvality poskytovaných služeb,“ vysvětlují záměr reformy webové stránky Řízení letového provozu České republiky. 

Avšak i přes opatření, která byla přijata v březnu 2004, zůstává vzdušný prostor EU rozdělen do 27 různých národních systémů. Tato nesourodost nutí letadla kličkovat mezi 27 různými vzdušnými prostory, přičemž každý je spravován jiným navigačním systémem s jinými pravidly a požadavky (například let z Bruselu do Říma je řízen devíti středisky letového provozu). Tím se zvyšují nejen emise, jejichž vypouštění mají na svědomí letadla, ale v neposlední řadě i náklady operátorů.  

V červnu 2008 proto Evropská komise předložila druhý legislativní balíček, který si klade za cíl tyto „překážky“ překonat například tím, ze zavazuje poskytovatele navigačních služeb k vyšším výkonům. Rok 2012 pak vytyčila Komise jako termín, do něhož musí členské státy vytvořit „funkční bloky vzdušného prostoru“ (FAB), přenést kompetence na Evropskou agenturu pro bezpečnost letectví (EASA) a spustit výzkumný program SESAR, aby se předešlo nesourodému přístupu k řízení letového provozu v Evropě. 

Zase o krůček blíž 

Podpisem dohody o zřízení jednoho takového funkčního bloku (FABEC; z angl. Functional Airspace Block: Europe Central) šest zemí (Belgie, Francie, Německo, Lucembursko, Nizozemsko a Švýcarsko), které společně zajišťují přes polovinu (55 %) evropských letů, přiblížily Evropu k jednotnému vzdušenému prostoru zase o kousek blíž.  

Evropská komise očekává, že tento krok povede k ročním úsporám ve výši 340 milionů eur a sníží škodlivé emise CO2 o 500 tisíc tun ročně.

Čtvrteční dohoda ale není jediná. V minulosti již funkční bloky vzdušného prostoru vznikly – jeden mezi Británií a Irskem a druhý mezi Dánskem a Švédskem. Další dohody mezi členy EU by měly následovat v průběhu následujících dvou let.

Eurokomisař pro dopravu Siim Kallas doufá, že podpis FABECu bude představovat „inspiraci pro další členské státy, a všechny funkční bloky vzdušeného prostoru tak budou zavedeny do 4. prosince 2012“.

Dobrou motivací pro splnění termínu je třeba i to, že navzdory finanční krizi, která v současné době obchází Evropou, objem evropské letecké dopravy se do roku 2030 ještě zdvojnásobí – ze současných 10 milionů na 20,4 milionů letů ročně.