Jak udržet nebe čisté? Kromě omezení počtu letů se nabízí i nová ekologická paliva

© Pixabay

Tento článek je součástí Special reportu: Udržitelná doprava: Evropa se vydává zelenou cestou

Jak omezit emise z letecké dopravy? V současné době se nabízejí dva hlavní přístupy – přechod na alternativní letecká paliva a snížení počtu letů. Zlatou střední cestou by mohla být kombinace obou scénářů, tedy nahrazování fosilních paliv ekologičtějšími variantami a využívání letecké dopravy jen v případech, kdy je to nezbytné.

Pandemie covid-19 uzemnila letadla a zasadila těžkou ránu celému dopravnímu odvětví. Po rozvolnění přísných restrikcí se obloha nad Českem opět zaplnila letouny, zároveň však odstartovala diskuse o tom, zda by nebylo lepší létání omezit. Tentokrát však nikoliv kvůli šíření viru, ale kvůli dopadům leteckého sektoru na klima.

Civilní letectví v roce 2019 vyprodukovalo na celosvětové úrovni 915 milionů tun CO2. Vyplývá to z údajů Mezinárodní asociace leteckých dopravců. Letadla se tak podílejí na zhruba 3 procentech všech emisí způsobených lidskou činností. Na druhou stranu, emise z letecké dopravy na rozdíl od ostatních sektorů raketově rostou. Stojí za tím hned několik faktorů.

„Počet cestujících v letecké dopravě v Evropě i po celém světě se kupříkladu od roku 1990 ztrojnásobil,“ vysvětlila expertka na znečišťování ovzduší z Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) Anke Lükewilleová. V roce 2019, tedy před propuknutím pandemie covid-19, se počet pasažérů letecké dopravy v rámci EU vyšplhal na zhruba jednu miliardu.

„Došlo také ke zlevnění letenek a na trhu vzrostl podíl nízkonákladových dopravců. Tento vývoj má na svědomí značnou část nedávného nárůstu přepravy cestujících v Evropě,“ dodala Lükewilleová.

Rada EU schválila krizový fond pro státy i úlevy pro letecké společnosti

Země Evropské unie dnes formálně potvrdily dva návrhy, které mají členským státům a leteckým společnostem pomoci vyrovnat se s dopady koronavirové krize.

Svůj podíl na nárůstu emisí má také fakt, že západní svět začal více obchodovat s rozvíjejícími se východními ekonomikami, což vedlo ke zintenzivnění dopravy na dlouhou vzdálenost.

EEA v souvislosti s tím upozornila, že snižování emisí z letectví bude jedním z nejnáročnějších úkolů v odvětví dopravy. Letadla totiž jsou a v následujících letech budou závislá na fosilních palivech. Environmentální agentura předpokládá, že pokud nebudou přijata konkrétní opatření, tak do roku 2050 bude světová letecká a vodní doprava produkovat téměř 40 procent emisí uhlíku.

„V letectví se již nemůžeme vrátit k obvyklému byznysu. Období levných letů za 9,99 eura musí skončit, a to nejen kvůli tomu, že je to špatné pro životní prostředí, ale také proto, že je to často založené na nejistých pracovních praktikách,“ apeloval v komentáři pro EURACTIV irský eurposlanec Ciarán Cuffe (Zelení/EFA).

Balíček Fit for 55 chce odstartovat éru bezemisních vozidel. Je ČR na změny připravena?

Již za dva týdny se naplno rozběhne proces schvalování legislativního balíčku Fit for 55, na jehož základech má EU dosáhnout 55procentního snížení emisí do roku 2030. Na co se musí Česká republika připravit?

Z letadla do vlaku

Zatímco letecká doprava je kritizována za svou emisní náročnost, železnice bývají vyzdvihovány pro svou ekologičnost, pohodlí i přijatelnou cenu. Nabízí se tedy postupně nahrazovat letecké linky – alespoň ty vnitroevropské – právě vlakovými spoji.

Evropské vlaky však stále nedosahují dostatečné rychlosti, ať už kvůli pomalým soupravám nebo nedostatečnému propojení tratí. Jednou z možností je proto kombinace dopravních prostředků, kdy cestující budou překonávat území se špatným železničním spojením letecky, aby pak mohli v některém z lépe napojených měst nasednout na vlak a pokračovat v cestě do destinace právě po železnici. K tomu je však zapotřebí lepšího propojování mezinárodních letišť s vlakovými stanicemi.

Na trať vyrazil evropský expres. Česko musí dávat pozor, aby mu neujel

Železniční doprava hraje v plánech Evropské unie velkou roli, má totiž dopomoct ke splnění klimatických cílů. Konkrétně v Česku situace nevypadá moc příznivě, modernizace železnic si vyžádá hodně prostředků a především dostatek politické vůle.

Evropa by se dle expertů z EEA měla zaměřit také na propojování železničních sítí a odbourávání překážek, které brání hladkému cestování přes hranice členských států.

Čím pohánět letadla?

Nejpoužívanějším palivem v letecké přepravě je v současné době letecký petrolej, označovaný také jako kerosen. Ten je však emisně vysoce náročný, na výsluní se proto dostávají udržitelná letecká paliva. Mezi ně spadají biopaliva vyráběná z odpadů, například z použitého kuchyňského oleje.

Do udržitelných paliv naopak nebudou spadat tzv. biopaliva první generace, tedy paliva vyráběná z polních plodin. Jejich environmentální dopad je totiž podle Evropské komise sporný.

Výhodou udržitelných paliv je, že nevyžadují technologickou úpravu motorů letadel, mohou tedy být nasazena do provozu velice rychle. Mezinárodní asociace leteckých dopravců však upozorňuje, že i v této oblasti existují překážky.

„V současné době je to (využívání udržitelných leteckých paliv) třikrát dražší než u konvenčních leteckých paliv,“ uvedla letecká asociace.

Výhledy pro využívání ekologičtějších paliv jsou proto opatrné, do roku 2025 by se mohly tyto alternativy podílet na zhruba 2 procentech celkové spotřeby paliv, do roku 2030 pak na 5 procentech. Počítá s tím i návrh Evropské komise zveřejněný v červenci 2021 v balíčku Fit for 55. Zatímco do roku 2030 má podíl udržitelných paliv růst pozvolnějším tempem, poté má nastat udržitelný boom. Do roku 2050 by totiž jejich podíl měl dle Komise činit 63 procent.

„Stále užší EU“ se mění ve „stále zelenější EU“. Co na to říká střední Evropa?

Nový legislativní balíček Fit for 55 je dalším pokračováním trendu započatého již v roce 2018, kdy se EU a její členské státy, včetně Visegrádu, zavázaly k uhlíkové neutralitě a dalším klimatickým cílům. Jakým příležitostem a výzvám bude nyní čelit středoevropský region?

Do budoucna by mohla být letadla poháněna také vodíkem, který by se měl rovněž zařadit mezi udržitelná paliva. Výrobce letadel Airbus již avizoval, že do roku 2035 chce na oblohu vyslat plně vodíková letadla. Nejprve je však zapotřebí pokročit ve vývoji vodíkových technologií.

„Problém spočívá v hustotě,“ podotkl Eric Trappier, ředitel Dassault Aviation, francouzské společnosti vyrábějící letadla. „Pokud bychom chtěli převážet na palubě letadla dostatečné množství vodíku, museli bychom ho za obrovského tlaku kompresovat, případně ho zkapalnět za velice nízkých teplot,“ vysvětlil Trappier s tím, že kvůli těmto technickým bariérám tkví potenciál vodíku spíše v jeho využití u letů na krátkou či středně dlouhou vzdálenost. Navíc, aby vodík skutečně vedl k ozelenění letecké dopravy, musel by být vyráběn z obnovitelných zdrojů energie.

Vodíková údolí vznikají po celé Evropě

Řada evropských regionů aspiruje na titul „vodíkové údolí“. Tato údolí umí vodík nejenom vyrábět, ale také jej přepravovat a využívat. Podle podporovatelů vodíkových technologií je nutné jejich rozvoj více podpořit.  

Letecké firmy se zaměřují nejen na hledání alternativních paliv, ale také na zefektivňování již existujících technologií. Příkladem je výroba letadel, které budou mít lepší motory či aerodynamiku, aby při startu či samotném letu spotřebovaly menší množství paliva.

Pomoci se snížením emisí by mohla také iniciativa Jednotného evropského nebe, která usiluje o lepší řízení letového provozu.

EU má plán, jak pročistit evropské nebe od emisí z letadel

Uvnitř unijních institucí se pomalu rýsuje reforma tzv. jednotného evropského nebe, která má pomoct zefektivnit leteckou dopravu a snížit tak emise. Překážkou změn by mohl být „letecký nacionalismus“ některých členských států.

Kdo škodí, ten zaplatí

Přestože udržitelná paliva jsou nyní příliš drahá a jejich množství je omezené, Evropská komise doufá, že právě nová evropská legislativa by mohla přispět ke změně k lepšímu. Regulace by totiž mohla nastartovat veřejné i soukromé investice do udržitelných paliv, včetně vodíkových technologií.

„Díky tomuto návrhu snížíme emise CO2 v letecké dopravě o 5 procent do roku 2030 a o 60 procent do roku 2050,“ prohlásila evropská komisařka pro dopravu Adina Valeanová.

Podpora udržitelných paliv přitom není jediným krokem, který se Evropská komise chystá podniknout. Počítá se také s uvalením minimální evropské daně na letecká paliva, a to od roku 2023, uplatňovat se však bude přechodné období a nová pravidla tak naběhnou postupně. Paliva budou navíc daněna na základě toho, jak moc jsou emisně náročná. Udržitelná paliva by měla být na 10 let daní zproštěna.

Evropská komise chce zdanit letecká paliva

Evropská komise vypracovala návrh minimálního zdanění znečisťujících leteckých paliv, informovala dnes s odvoláním na dotyčný dokument agentura Reuters. Plán zapadá do klimatické strategie sedmadvacítky.

Letecké společnosti by také měly přijít o bezplatné emisní povolenky, kterých dosud využívaly. Dopravci tak budou muset platit za každou tunu vypuštěných emisí.

Návrh však zatím není schválený. V současné době leží na stolech europoslanců a členských států. Výsledná legislativa by mohla dostat zelenou zhruba do dvou let.